Beat Supervivent

Páginas: 2 (349 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2012
BEAT SUPERVIVENT

El poema El beat supervivent pertany al llibre D’el cor quiet (1925), de Josep Carner (1884-1970), el poeta més significatiu del Noucentisme. La seva obra es caracteritza perseguir les idees noucentistes, es a dir, la creació literaria entesa com a rigoròs procès d’elaboració, la voluntat d’aconseguir un model de llengua moderna i la descripció d’una naturalesa civilitzada.Josep Carner serà el renovador de la llengua literària catalana.

El poema esta format per quatre estrofes, una estrofa de 20 versos, una altra de 24 versos, una de dotze i finalment un quartet,encara que tambe podriem dir que es una tirada de quinze quartets de versos decasil·labs (art major) amb rima consonant i encadenada que segueix l’esquema ABAB fins que a l’ultim quartet canvia a rimacreuada ABBA. Les quatre estrofes presenten alternança de versos masculins i femenins.
En aquest poema Josep Carner reflexiona sobre la juventut perduda, ens explica una anécdota: una nit d’insomni enel domicili familiar contempla la seva familia adormida i això li fa prendre consciencia del pas del temps, s’adona que ara la responsabilitat, la previsió i la dependencia dels altres respecte ellmateix rep molta més importancia que en la seva juventut, ja que ara és el pare de familia. El poema es resol amb la recerca de la nit i de l’espai exterior al domicili per part del poeta.
Cal dir queaquest poema esta carregat de figures retoriques, abunden les alteracions de l’ordre sintàctic, es a dir hipérbatons, com ara en el vers que diu “ja del llibre les tímides lletretes” o “desentrenatcom só, no em diuen res”. També apreixen metàfores, “que el sol, cansat, encara besa un fruit”, prosopopeies (versos 5-8), antítesi “una clapa de llum entre foscors”, apòstrofe “Oh fadrinatge!”,comparacions “com gent que ja ha tombat per la collada”, “però que encar se’n sent alguna veu” i paral·lelismes “Oh cambres de mos fills, plenesde fades!”, “Oh seny de la muller, ple de destí!”.
En...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • BEAT
  • beat
  • Beatos
  • Beato
  • Supervivencia
  • Supervivencia
  • supervivencia
  • Supervivencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS