Biblia de excel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1434 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOPA DE NOMBRES DE CIUDADES.
M | A | N | I | Z | A | L | E | S | A | C | U | A | R | A |
O | S | G | B | O | G | O | T | A | A | S | R | V | F | H |
C | R | V | A | B | Z | Z | A | N | R | H | M | F | F | Ñ |
O | A | D | G | E | W | Q | V | T | T | T | E | K | Ñ | C |
A | D | S | U | E | F | V | C | A | Y | R | D | F | D | A |
W | A | T | E | R | L | I | Z | M | Q | L | E | E | S | R|
S | D | F | Y | U | O | Z | A | A | W | E | L | E | G | T |
D | J | P | O | I | R | A | D | R | E | W | L | F | O | A |
A | F | D | I | R | E | I | F | T | R | Q | I | S | Y | G |
W | V | E | J | A | N | F | E | A | T | R | N | E | F | E |
A | R | I | F | E | C | M | S | G | Y | D | F | D | G | N |
D | D | L | E | E | I | F | N | D | U | S | A | E | B | A |
A | E | A | D | J | A |R | B | H | J | K | L | D | M | G |
L | Ñ | K | J | G | F | G | H | S | C | F | E | Y | Ñ | F |
V | I | L | L | A | V | I | C | E | N | C | I | O | X | A |

Medellín Florencia
Cartagena Santamarta
Arauca Mocoa
Ibagué Manizales
VillavicencioBogotá

SOPA DE NOMBRE DE ANIMALES
P | E | G | A | T | O | A | S | W | D | F | G | H | J | K |
E | D | L | L | Ñ | Q | W | E | R | T | Y | I | P | O | Z |
R | D | T | R | J | E | W | Q | M | O | N | B | V | C | X |
R | V | Y | U | I | U | I | O | P | S | A | S | D | F | L |
O | C | G | G | R | H | J | K | L | O | Ñ | Z | X | C | E |
E | B | C | V | A | B | N | M | Q | W | E| R | T | Y | O |
M | N | U | I | F | O | P | A | S | D | F | G | H | J | N |
S | F | Z | X | A | T | I | G | R | E | C | V | B | N | M |
F | D | Q | W | E | N | O | E | L | A | M | A | C | R | T |
E | S | Y | U | I | O | P | A | S | D | F | G | A | H | J |
D | M | O | N | O | K | L | Ñ | X | C | Z | V | L | B | N |
F | O | L | Ñ | J | G | F | D | S | A | W | E | A | R | E |
C | Z |M | Q | W | E | R | T | Y | U | I | D | M | R | T |
V | W | O | D | C | C | B | V | C | N | F | D | A | D | F |
C | V | B | C | A | B | A | L | L | O | B | R | R | F | G |

Camaleón Calamar
Perro Tigre
Gato León
Caballo Jirafa
Mono Oso


SOPA DEFRUTAS
M | O | R | A | Q | E | W | R | T | Y | U | I | O | P | A |
A | S | D | F | G | P | H | H | J | K | L | Ñ | Z | P | X |
N | C | V | B | N | A | M | M | A | C | S | W | D | A | C |
Z | S | A | W | D | P | A | A | D | E | S | W | A | T | V |
A | X | C | V | B | A | N | N | M | R | W | D | R | I | Q |
N | Q | A | J | D | Y | A | D | W | E | R | E | A | L | S |
A | W | Y | W | S | A| S | A | L | Z | T | W | S | L | S |
J | E | U | A | X | K | X | R | H | A | F | S | L | A | S |
H | R | C | R | P | K | C | I | D | F | G | D | A | K | D |
G | T | A | E | I | L | V | N | S | F | S | D | S | J | A |
F | Y | R | W | Ñ | Ñ | B | A | W | A | Z | B | C | H | S |
D | U | A | Q | A | Z | N | A | S | E | R | F | S | G | X |
E | I | M | N | M | X | M | A | E | W | A | D | S| F | C |
S | O | Y | B | V | C | A | S | W | F | S | A | X | W | C |
A | P | G | U | A | Y | A | B | A | W | A | E | Z | E | Z |

Mandarina Patilla
Guayaba Manzana
Piña Cereza
Maracuyá Mora
Fresa Papaya

SOPA DE NOMBRES
R | U | F | I | N | O | F | G | A | R | C | V | A |C | H |
Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | G | H | B | A | A |
S | A | S | D | F | G | H | J | A | L | Ñ | A | V | N | F |
D | R | J | X | C | V | B | N | N | D | F | D | F | G | C |
S | W | E | H | S | A | D | S | D | A | S | J | D | W | E |
J | W | S | F | E | S | S | A | R | S | A | E | E | E | E |
U | S | S | H | B | X | L | D | E | D | W | N | C | F | Z |
A | D | I | J |...
tracking img