Bibliografia de hª de españa (proxecto angueira)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2013 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bibliografía

MANUAIS E OBRAS DE CARÁCTER XERAL

ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, José e outros. “Historia. 2º de Bacharelato”. Bahía Edicións. A Coruña. Edicións de 1997 e 2003.
ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, José e outros: “Historia de España Contemporánea”, (Documentos e mapas). Ed. Bahía, A Coruña, 1998.
ALONSO ALVAREZ, Luis: “Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen1750-1830”. Akal. Madrid, 1977.
ARÓSTEGUI, Julio. “Panorama. Historia, 2º de Bachillerato”. Vicens Vives. Barcelona, 1999
AVILÉS FARRÉ, Juan e outros: “Atlas histórico universal”. El País-Aguilar. Madrid, 1995.
BAREA, Arturo: “La forja de un rebelde”. Plaza y Janés. Barcelona, 1951.
BARRADAS, Ana: “Diccionário incompleto de mulheres rebeldes”. Ed. Antígona.
BERAMENDI, Justo G. e NÚÑEZ SEIXAS, X. Manoel: “O nacionalismo galego” . A Nosa Terra, col. Historia de Galicia, nº 18. Vigo, 1996.
BURGOS ALONSO, Manuel (coord.) e outros. “Historia. 2º Bachillerato LOGSE”. Algaida Editores. Sevilla, 1997.
Colectivo ANTROPOS :“Materiais de Historia de España Contemporánea”. Ed. Tambre. Santiago, 1995.
COMELLAS, J.L (coord.).: “Hª de España. El siglo XIX español”. Tomo V. Ed. Carroggio, Barcelona, 1979.CUENCA, J.M.: “Historia de España”, Tomo II. Ediciones Danae. Barcelona. 1973.
De GABRIEL, N. : “Leer, escribir y contar. Escolarización popular y sociedad en Galicia (1875-1900)”. Edicións do Castro, 1990.
DUBY, G. e PERROT, M.: “Historia de las mujeres”, vol. V, Barcelona.
ELORZA, A. e LÓPEZ ALONSO, C. : “Arcaismo y modernidad. Pensamiento político en España en los siglos XIX y XIX”.Historia 16. 1986.
FERNÁNDEZ PÉREZ, A. e outros: “Documentos comentados de Historia Contemporánea”. Akal. Madrid, 1991.
FERNÁNDEZ, Mª Teresa e outros/as: “Historia”. Ed. Mc Graw Hill.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. : “Pensamento galeguista do século XX”. Galaxia. Vigo, 1983.
FONTANA, J. : “Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX”. Ariel. Madrid, 1981.
FUSI, J.P e PALAFOX,J.: “Historia de España”. Labor. Madrid, 1997.
GARCÍA DE CORTAZAR, F. e GONZÁLEZ VESGA, J.M.: “Breve Historia de España”. Alianza Editorial. Madrid, 1995.
GARCÍA DE CORTAZAR, F.: “Biografía de España”. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Barcelona, 1998.
GARCÍA DE CORTÁZAR, J.M. e outros. “Historia. 2º de bachillerato LOXSE”. Anaya. Madrid, 1998.
GARCÍA DE CORTÁZAR, J.M. e outros.“Historia. 2º de bachillerato”. Santillana. Madrid, 2003.
GARCÍA NIETO, Mª.C. : “Textos de Historia de España. La revolución liberal, 1808-1868”. Crítica. Barcelona, 1987.
GIBSON, Ian: “La mort de García Lorca”. Ruedo Ibérico. París, 1974.
Grupo EDETANIA: “Historia. 2º de Bachillerato”. Ed. ECIR. Valencia, 1998.
Grupo MARÍA CASTAÑA: “As mulleres na historia”. Ed. Xerais. Vigo.
HERNÁNDEZ, José A.,AYUSO, Flora e REQUERO, Marina : “Historia de España. 2º de Bachillerato”. (Libro de materiais). Akal. Madrid, 1997.
HERNÁNDEZ, José A., AYUSO, Flora e REQUERO, Marina : “Historia de España. 2º de Bachillerato”. Akal. Madrid, 2003.
LÓPEZ FACAL, Ramón e FERNÁNDEZ MANSO, Heladio (coord.) e outros: “Materiais para o estudio da Historia Contemporánea de España”. Tórculo Edicións. Santiago, 1998.LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, Julio: “Atlas histórico de España y Portugal. Desde el Paleolítico hasta el siglo XX”. Ed. Síntesis. Madrid, 1999.
MESTRE CAMPI, Jesús (dir.): “Atlas de la transición”. Ediciones Península. Barcelona, 1997.
PERICOT, Luis (dir.) e outros: “Enciclopedia Historia de España”, (tomos V, VI e VII). Instituto Gallach. Barcelona, 1934.
ROMANÍ BARRIENTOS, Ramón G.: “Atlas Galicia”. Ed.Nigra. Vigo, 1994.
ROMERO MASIÁ, Ana : “Galicia. CC.SS. Xeografía e Historia. 2º de Bacharelato”. Ed. Bahía. A Coruña, 1997.
SÁNCHEZ ORTEGA, Daniel: “Historia. 2º de Bachillerato”. Editex. Col. Ágora XXI. Madrid, 1999.
SANTACAN, JUÁN e outros : “Historia. Secundaria Ciencias Sociais. Milenio”. Ed. S.M.
SUEIRO, D. e DÍAZ NOSTY: “Historia del franquismo”. Madrid. Sedmay, 1984
TRUJILLANO,...