Bioelements

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2512 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
BIOELEMENTS I PRINCIPIS IMMEDIATS INORGÀNICS
(Basat en apunts de J. A. Cortés i Lurdes Luengo)

BIOELEMENTS
Els bioelements són els elements químics que formen part de la matèria viva. L'anàlisi química de la matèria viva posa de manifest que en la seva composició es troben una sèrie d'elements anomenats bioelements o elements biogènics. Cap d'ells és propi i exclusiu de la matèria viva jaque formen part també, de la matèria mineral, de tal manera que només un nombre relativament reduït dels elements que es troben en la naturalesa entra a formar part de la matèria viva (uns 22). Els principals elements biogènics són quatre: C, H, O i N. Aquests 4 elements formen part de la matèria viva en un percentatge molt superior als restants gràcies a posseir dues propietats fonamentals: 1.Tenir un pes atòmic baix: C=12, H=1, O=16 i N=14. Això els permet formar combinacions d'una banda molt complexes i per altre bastant inestables, la qual cosa resulta molt útil per al continu construir i destruir de matèria que es produeix en els éssers vius pel seu metabolisme. Aquests 4 elements són a més molt solubles en aigua, circumstància favorable per a ser incorporats a l'ésser viu o ser-neeliminats.

2. Abunden en les capes més externes de la Terra, és a dir, atmosfera, hidrosfera i litosfera, que són les quals es troben més en contacte amb els éssers vius. Aquesta propietat és important ja que els éssers vius necessiten formar-se amb elements que puguin aconseguir-se amb facilitat, és a dir, que abundin en la naturalesa per a poder disposar d'ells en qualsevol moment. Un detallimportant respecte al C i al N és que, a causa de la seva posició central en el Sistema Periòdic, presenten la mateixa afinitat per a unir-se amb l'Oxigen que amb l'Hidrogen, és a dir, poden passar amb facilitat de l'estat oxidat (CO2, NO3H) al reduït (CH4, NH3). L’oxigen és un important oxidant (acceptor d’electrons) i participa en multitud de reaccions redox amb transferència d’energia. A mésd'aquests 4 bioelements, el sofre (S) i el fòsfor (P) també es troben sempre en la matèria viva i un fan en una proporció important i formant part de molècules molt característiques dels éssers vius com són les proteïnes i els àcids nuclèics. Aquests sis elements són els anomenats bioelements primàris. (Nota: alguns autors exclouen el fòsfor i el sofre). En la matèria viva es troben altres en menorquantitat (menor del 2%); són els anomenats bioelements secundaris. Alguns es troben sempre en la matèria viva (K, Na, Ca, Mg i Cl), però d’altres poden ésser absents en alguns organismes ((Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Al, ...). La proporció que es troba un bioelement no està en relació amb la seva importància biològica doncs alguns d'ells entren a formar part de la matèria viva en quantitats insignificants ino obstant això tenen funcions de gran transcendència, de tal manera que la seva manca provoca seriosos trastorns perquè són indispensables perquè els fenòmens vitals es desenvolupin amb normalitat. A aquests elements se'ls denomina oligoelements (proporció menor al 0,1%) i entre ells poden citar-se: 1. Ferro (Fe): Forma part de l’hemoglobina, pigment vermell de la sang dels Vertebrats. Tambéforma part dels citocroms. El Fe quasi bé no s'elimina de l'organisme ja que és utilitzat diverses vegades quan es destrueixen els compostos de que forma part, per això les seves necessitats alimentaries són mínimes. No obstant això, la seva escassesa o manca produeix anèmia.

1/6

2. Coure (Cu): Forma part de l’hemocianina, pigment verdós de la sang dels Invertebrats, de paper semblant a lahemoglobina. 3. Manganès (Mn): És bàsic perquè les plantes verdes puguin sintetitzar la clorofil·la. Actua a més com catalitzador de moltes reaccions metabòliques. 4. Cinc (Zn): També important com catalitzador. 5. Iode (I): Element bàsic per a la formació de la tiroxina, hormona produïda per la glàndula tiroides la deficiència de la qual origina la malaltia anomenada goll. 6. Cobalt (Co):...
tracking img