Biografia maslow

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (353 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Abraham Maslow

(Nova York, 1908 - Califòrnia, 1970) Psiquiatre i psicòleg nord-americà. Impulsor de la psicologia humanista, que es basa en conceptes com l'autorealització, els nivells superiorsde consciència i la transcendència, va crear la teoria de l'autorealització que porta el seu nom.
En obres com Motivació i personalitat (1954), Psicologia de l'ésser (1962) i La Psicologia de laciència (1966), Maslow va postular que cada individu té unes necessitats jeràrquiques -fisiològiques, afectives, d'autorealització- que han de quedar satisfetes, i que l'objectiu fonamental de lapsicoteràpia ha de ser la integració de l'ésser. Cada nivell jeràrquic domina en cada moment de consecució i les necessitats inferiors en la jerarquia (menjar, refugi o afecte), en cas de no quedar suplertes,impedeixen que l'individu expressi o desitgi necessitats de tipus superior.
La teoria de l'autorealització de Maslow se situa dins el holisme i la psicologia humanista i parteix de la idea que l'homeés un TOT integrat i organitzat, sense parts diferenciades. Qualsevol motiu que afecta un sistema afecta tota la persona.
Maslow va dur a terme una crítica a les teories sobre la motivació de Freud iHull. Segons Maslow, el model de Freud només descriu els comportaments neuròtics de subjectes que no toleren les frustracions, mentre que la teoria de Hull tracta exclusivament d'organismes moguts peruna situació de dèficit.
Maslow proposa una teoria del creixement i desenvolupament partint de l'home sa, en la qual el concepte clau per a la motivació és el de necessitat. Descriu una jerarquia denecessitats humanes on la més bàsica és la de creixement, que governa i organitza a totes les altres. A partir d'aquí hi ha cinc jerarquies o nivells, des de la necessitat de supervivència, que ésrelativament fort, de naturalesa fisiològica i necessària per a la homeòstasi, fins a la necessitat de creixement, relativament feble i de naturalesa més psicològica.
La jerarquia de necessitats...
tracking img