Biología,

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2130 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- BIOELEMENTOS
Concepto de bioelemento (elemento bioxénico)
Elemento químico que se encontra na materia viva. (Bio= vida, genos= orixe)
Analizando químicamente distintos tipos de seres vivos, encontramos que todos eles están constituidos polos mesmos elementos químicos, uns 70, prácticamente todos os elementos estables que existen na Terra, ainda que non todos son indispensables nin comúns atodos os seres vivos. Só arredor de 27, case todos localizados nos 4 primeiros períodos da taboa periódica, son esenciais e se atopan en cantidade apreciable na materia viva e desenvolven funcións ben definidas
[pic]
Clasificación:
Atendendo a súa abundancia, que non a súa importancia biolóxica, os bioelementos podense agrupar en:
|Bioelementos |% na materia viva |Átomos|
|Primarios |96% |C, H, O, N, P, S |
|Secundarios |3,9% |Ca, Na, K, Cl, I, Mg, Fe |
|Oligoelementos |0,1% |Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Ni, Si... |Bioelementos primarios
Son C, H, O, N E en menor proporción o P e o S. Además de ser os máis abundantes son indispensables para a formación das biomoléculas presentes en todos os seres vivos.
As razóns polas que estos elementos foron seleccionados pola materia viva son as seguintes:
• A súa masa molecular é relativamente pequena e poden compartir os electróns das súas capas máis externas, oque lles permite formar enlaces covalentes estables entre sí e con outros elementos. Estos enlaces covalentes poden romperse con relativa facilidade e dar lugar a outras moléculas.
• A maioría dos compostos que forman estos bioelementos presentan polaridade, o que lles permite disolverse na auga, medio no que se producen todas as reaccións do metabolismo celular.
Funcións dosbioelementos primarios
• El H forma parte de case todos os compuestos orgánicos
• O N forma parte das proteínas e de los ácidos nucleicos
• O O é moi electronegativo, é dicir, ao formar un enlace covalente atrae aos e- que comparte polo que forma enlaces covalentes moi estables. Nas oxidacións biolóxicas o oxíxeno acepta o único e- que posúe o H (que está enlazadocon o C ou co N) liberandose auga e gran cantidade de enerxía que é utilizada polos seres vivos.
• O P forma parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP (adenosin trifosfato), coenzimas e fosfatos. É un elemento electronegativo e os seus enlaces poden romperse liberando a enerxía contida nos mesmos; A súa deficiencia pode provocar alteracións nerviosas e óseas así como debilidademuscular. É un elemento abundante no queixo, xema de ovo, lentellas, noces,…etc
• O S é tamén electronegativo e nos seus enlaces almacenase enerxía que pode ser liberada e utilizada. Forma parte dalgúns aminoácidos presentes nas proteínas, vitaminas (complejo vitamínico B) e de numerosos coenzimas. Tamén forma parte da queratina, cartílagos e tendóns. A súa deficiencia pode provocaralteracións no metabolismo e afeccións reumáticas e cutáneas. É un elemento abundante en allos, cebolas, ovos, legumes, millo,….
• O C é el elemento máis abundante nos compostos que forman os seres vivos. Forma máis dun millón de compostos diferentes.

Bioelementos secundarios
En menor proporción na materia viva. Algúns deles atópanse nos seres vivos en cantidades significativas eson indispensables, como o Ca, Na, K, Cl, Mg,…

Outros, tamén esenciais, ainda que estén en pequenas cantidades; aparecen en proporciós menores ao 0,1% e reciben o nome de oligoelementos ou elementos vestixiais (Zn, Si Mn, Cu,…); a función destos oligoelementos é fundamentalmente catalizadora, por eso necesitanse en pequenas cantidades, pero son indispensables e a súa carencia pode ocasionar...
tracking img