Biologia y geologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (371 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
En la raça de bestiar boví Holstein-Friesian, hi ha un al·lel recessiu r que produeix pel roig i blanc i un al·lel dominant R que produeix pel blanc i negre. Encreuem un toro que té coloració roja iblanca amb una vaca blanca i negra, heterozigòtica per aquest gen.
Contesta les preguntes següents referents a aquest encreuament:
a) Quin és el caràcter estudiat en aquest cas?
b) Quins són elsdos al·lels que poden tenir les vaques i els toros d'aquesta raça per aquest caràcter?
c) Fenotip de la vaca per aquest caràcter:
d) Fenotip del toro:
e) Genotip de la vaca:
f) Genotip del toro:g) El toro és homozigòtic o heterozigòtic? Justifica la resposta.
h) Hi ha altres genotips que produeixin vaques o toros blanques i negres?
i) L'herència per aquest caràcter és del tipusdominant/recessiu, herència intermèdia o codominància? Justifica la resposta.
j) La vaca fa els gàmetes de dos tipus, pel què fa a aquest caràcter. Quins?
Tots els gàmetes del toro tenen el mateix al·lelper aquest caràcter. Quin?
Quina són les freqüències genotípiques esperades en la descendència?
k) Quines són les freqüències fenotípiques esperades en la descendència?
a) Color de pèl
b) Rr
c)Blanca i negra
d) Rojo i blanc
i) Rr és heterocigota
f) rr
g) En ser el seu genotip rr és homozigot al no ser asi no podíem expressar que és de caràcter recessiu.
h) Si, per exemple el RR,possible obtenir descendència amb aquest genotip quan es creuen toros i vaques homozigòts o heterozigòts que tinguin pelatge blanc i negre. Rr o RR.
i) És de caràcter dominant recessiu, perquè esta presentl'al·lel dominant R en el genotip del boví, el seu pelatge és sempre blanc i negre, per la qual cosa no deixa expressar a l'al·lel recessiu r, el qual solament s'expressés en un homocigot recessiurr, donant un pelatge vermell i blanc.
j) La vaca realitza gàmetes R i gàmetes r.
Toro solament realitza gàmetes r.
Les freqüències genotipiques de les descendència són 1/2 rr i 1/2 Rr.
k) Les...