Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (274 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. En els gossos el pèl llis o arrissat ve determinat per una parella d'al·lels: l'al·lel "pèl arrissat" (R) que és dominant sobre l'al·lel "pèl llis" (r).Contesta:

a) Quin caràcter estem estudiant?

Estem estudiant el caràcter, el pel dels gossos.

b) Quins són els dos al·lels que controlen aquestcaràcter?

Els dos al.lels que controlen aquest caràcter són R del pel arrissat i r del cabell llis.

c) Quin és el genotip d'un gos heterozigot per aquestcaràcter? I els seu fenotip?

El genotip d'un gos heterozigot per aquest caràcter és Rr i el seu fenotip és el pel arrissat.

d) Quin és el genotip peraquest caràcter d'un gos que té el pèl llis?

El genotip per aquest caràcter d'un gos que te el cabell llis es rr,( homocigot recessiu )

e) Quin és elfenotip d'un gos que té la combinació d'al·lels "RR"?

El fenotip del gos que te la combinació RR és el pel arrissat.

f) Quin tipus d'herència és laque controla aquest caràcter? Justifica la resposta

El tipus d'herència que controla aquest caràcter és herència dominant perquè la característica quedomina un al.lel es manifesta quan l'organisme és homozigot o heterozigot.

2. Explica si és possible que les cèl·lules de les fulles de gira-sol tinguin 17cromosomes. Justifica la resposta.

No, en tot cas tindrien 17 parelles de cromosomes ja que els cromosomes són la forma que pren el material genèticdurant la divisió cel.lular. En aquest moment el material genètic està duplicat per tal de poder transmetre una copia a cada una de les cel.lules filles.
tracking img