Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (318 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. En els gossos el pèl llis o arrissat ve determinat per una parella d'al·lels: l'al·lel "pèl arrissat" (R) que és dominant sobre l'al·lel "pèl llis" (r). Contesta:
a)Quin caràcter estem estudiant?

Estem estudiant, com a caràcter, el pèl dels animals, en aquest cas el pèl llis i el pèl arrisat dels gossos.

b) Quins són els dosal·lels que controlen aquest caràcter?
Els dos al·lels que controlen aquest caràcter són l'al·lel de pel arrissat (R) i l'al·lel del pel llis (r), simplificant la respota seriaR arrissat i r llis, Rr.

c) Quin és el genotip d'un gos heterozigot per aquest caràcter? I els seu fenotip?

El seu genotip seria el seu conjunt de gens que ha heretatel gos en quant al tipus de pèl. El cas que ens ocupa al ser heterozigot té presents els dos al·lels (Rr).
El seu fenotip seria els caràcters que manifestarà finalmentl'aspecte físic del gos. En aquest cas com és un gos heterozigot, el gen dominant seria el que determina el tipus de pél que tindrà aquest, per tant el gos tindria el pelarrisat (R).

d) Quin és el genotip per aquest caràcter d'un gos que té el pèl llis?
En aquest cas, seria necesari que tots dos progenitors aportesin els al·lels del pèlllis, ja que és un gen no dominant, per la qual cosa al ser un individu homozigot es donaria una herència dominant amb el resultat abans descrit. És a dir, el resultat seria(rr), per tant seria un homozigot recessiu amb caràcter de pèl llis.

e) Quin és el fenotip d'un gos que té la combinació d'al·lels "RR"?
El fenotip del gos amb lacombinació d'al·lels (RR) sería una heréncia dominant amb un cas d'homozigot dominant, per la qual cosa el resultat d'aquesta combinació sería la d'un gos amb el pèl arrissat
tracking img