Bombas efervescentes

Páginas: 6 (1395 palabras) Publicado: 9 de junio de 2010
Comparació dels dos tractaments:
Abans de començar, s’ha de decidir si estem davant d’un cas totalment aleatoritzat o en un cas bloquejat.

En aquest cas, es tracta d’un cas totalment aleatoritzat ja que les dades provenen de mostres independents (a més, no té sentit parlar d’un cas bloquejat perquè l’assaig és destructiu) .

També s’ha d’explicar que la mida de la mostra (24 aspirinescomplex C i 24 vitamines Redoxón) és considera suficientment gran per neutralitzar variabilitats no controlables.

1. Definir les hipòtesis:
* μ és la potència entesa com l’esperança de temps en assolir la pressió de l’assaig.
* A fa referència a les aspirines complex C.
* V fa referència a les vitamines Redoxón.

A continuació, es defineixen les hipòtesis nul·la (H0) i alternativa(H1):
H0 : μA = μV (Igualtat de potència)
H1 : μA ≠ μV (Diferents potències)

2. Procediment experimental:
El procediment que s’ha dut a terme per la presa de dades és el següent:
A partir d’un manòmetre casolà (construït i patentat pel Pol xD) volem calcular quina és l’energia cinètica de dues poblacions de pastilles efervescents a partir del temps que triguen a generar una certapressió.
Per fer-ho hem muntat un sistema per introduir la pastilla en l’aigua del manòmetre un cop aquest estigui totalment hermètic com es veu a les imatges:
POOOOOOL, aquí podries explicar una mica amb algunes fotografies guarríssimes k puguis fer de la cinta americana i de l’ampolla? Com a modo “historieta” del que es fa a l’experiment.

3. Recollida de dades:
Inicialment vam decidir els2 tipus de pastilles que faríem servir, Vitamines Redoxón i Aspirines.
A continuació vam plantejar quines serien les nostres constants de treball:
a. Quantitat de líquid al dipòsit: 240mL
b. Quantitat de líquid al serpentí: 10mL
c. Temperatura exterior: 21 ºC

Un cop establerts els patrons de l’experiment vam procedir a preparar el material de l’experiment pròpiamentdit.
Un cop vam tenir el manòmetre preparat vam realitzar varies probes fins que vam depurar el màxim nombre d’errors possibles. Alguns dels problemes que ens van sorgir van ser que hi havia pèrdues a la ranura on s’introduïa la pastilla o bé que ens quedessin humitats dins l’ampolla que feien començar l’experiment sense tenir el temps exacte.
Un cop fetes les probes prèvies vam procedir ambl’experiment pròpiament dit. Per això vam preparar totes les pastilles enganxant-les amb la cinta americana, a continuació les vam anar introduint a l’ampolla reomplint-la i eixugant-la a cada experiment.
Tot el procediment va ser gravat amb una càmera d’altes prestacions per tal de després mitjançant un software especial poder determinar el temps que transcorria entre la introducció de la pastilla al’aigua i el moment en que l’aigua sortia del serpentí.

La taula de dades que s’obté és la següent:
Pastilla | Massa (g) | Temps total (s) | | Pastilla | Massa (g) | Temps total (s) |
A | 0,64 | 15,000 | | V | 0,64 | 39,867 |
A | 0,64 | 27,533 | | V | 0,64 | 28,934 |
A | 0,64 | 19,867 | | V | 0,64 | 38,400 |
A | 0,64 | 26,533 | | V | 0,64 | 36,000 |
A | 0,63 | 18,267 | | V | 0,64 |34,666 |
A | 0,64 | 16,533 | | V | 0,64 | 30,767 |
A | 0,64 | 23,100 | | V | 0,64 | 42,866 |
A | 0,64 | 23,633 | | V | 0,64 | 39,500 |
A | 0,64 | 21,567 | | V | 0,64 | 35,267 |
A | 0,64 | 20,333 | | V | 0,64 | 37,433 |
A | 0,64 | 14,667 | | V | 0,64 | 40,500 |
A | 0,64 | 18,400 | | V | 0,63 | 44,967 |
A | 0,64 | 21,300 | | V | 0,64 | 29,033 |
A | 0,64 | 18,967 | | V |0,64 | 39,667 |
A | 0,64 | 29,100 | | V | 0,64 | 43,500 |
A | 0,64 | 20,067 | | V | 0,64 | 31,267 |
A | 0,64 | 16,933 | | V | 0,64 | 41,800 |
A | 0,64 | 24,300 | | V | 0,64 | 36,867 |
A | 0,63 | 17,267 | | V | 0,64 | 34,233 |
A | 0,64 | 19,800 | | V | 0,64 | 43,067 |
A | 0,64 | 26,467 | | V | 0,64 | 29,100 |
A | 0,64 | 22,900 | | V | 0,64 | 33,767 |
A | 0,64 | 24,667...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EFERVESCENCIA
  • granulado efervescente
  • Soluciones efervescentes
  • Pastilla efervescente
  • Efervescencia
  • Bombas
  • La bomba
  • Bombas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS