Boomer 281

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 69 (17143 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Atlas Copco General
Hose connections/Slanganslutningar
Spare Parts Catalogue

PM No. 9853053220d

Use Atlas Copco genuine parts only.
Any damage or mailfunction caused by the
use of unauthorized parts is not covered by
warranty or product liability.

Använd alltid Atlas Copco originaldelar.
Skador och driftstörningar orsakade av ej
godkända reservdelar täcks ej av garanti
ochproduktsäkerhetsåtaganden.

This publication refers only to the mentioned
product.

Denna publikation gäller endast för
nämnda produkt.

When ordering spare parts, please state part
number (not the ref no) and the quantity.

Vid beställning av reservdelar, var god ange
detaljnummer (ej ref nr) samt antal.

© Copyright 2002, Atlas Copco Rock Drills AB, Sweden
Any unauthorized use orcopying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
Obehörigt utnyttjande eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet.
Detta gäller speciellt varumärken, modellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar.

Atlas Copco Rock Drills AB
SE-70191 Örebro, Sweden

Table of Content /Innehållsförteckning
HOSE CONNECTION / SLANGANSLUTNING .......................................... 5
CROSS REFERENCE LIST ......................................................................... 49

3

HOSE CONNECTION / SLANGANSLUTNING

1260 1001 23

HOSE CONNECTIONSLANGANSLUTNING

Fig. 1 of 2

B0013126

4

HOSE CONNECTION / SLANGANSLUTNING

1260 1001 23

Fig. 2 of 2

B00131275

HOSE CONNECTION / SLANGANSLUTNING

1260 1001 23

(Sheet 1 of 43)
Ref
no
1

Part no
Detaljnr
0570 5000 06

Qty
Antal
1

Description

Benämning

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 1472 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 2279 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 3556 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 6495 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 6633 00

1NIPPLE

NIPPEL

1

3176 6634 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3176 6635 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1

3715 0581 00

1

NIPPLE

NIPPEL

2

3177 3178 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 0007 86

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6501 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6502 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6503 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A3176 6504 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1260 1001 23 001K

6

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
D= 7/16 - 20 UNF-2A
UNF 7/16
D= 3/4 - 16 UNF-2A
UNF 3/4
D= 7/8 - 14 UNF-2A
UNF 7/8
D= 9/16 - 18 UNF-2A
UNF 9/16
D= 1 5/16 - 12 UN-2A
UN 1 5/16
D= 1 5/8 - 12 UN-2A
UN 1 5/8
D= 1 7/8 - 12 UN-2A
UN 1 7/8
D= 2 1/2 - 12 UN-2A
UN 2 1/2
D= 1 1/16 - 12 UN-2A
UN 1 1/16
D= 9/16 - 18UNF-2A
D1= 7/16 - 20 UNF-2A
UNF 9/16 - UNF 7/16
D= 3/4 - 16 UNF-2B
D1= 1/2 - 20 UNF-2A
D= 3/4 - 16 UNF-2B
D1= 9/16 - 18 UNF-2A
UNF 3/4 - UNF 9/16
D= 7/8 - 14 UNF-2B
D1= 9/16 - 18 UNF-2A
UNF 7/8 - UNF 9/16
D= 1 1/16 - 12 UN-2B
D1= 9/16 - 18 UNF-2A
UN 1 1/16 - UNF 9/16
D= 1 1/16 - 12 UN-2B
D1= 3/4 - 16 UNF-2A
UN 1 1/16 - UNF 3/4

HOSE CONNECTION / SLANGANSLUTNING

1260 1001 23(Sheet 2 of 43)
Ref
no
3A

Part no
Detaljnr
3176 6506 00

Qty
Antal
1

Description

Benämning

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6507 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6508 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6509 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6639 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6640 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 6641 00

1NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 7337 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 7338 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 7339 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 8026 00

1

NIPPLE

NIPPEL

3A

3176 8027 00

1

NIPPLE

NIPPEL

1260 1001 23 001K

7

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
D= 1 5/16 - 12 UN-2B
D1= 9/16 - 18 UNF-2A
UN 1 5/16 - UNF 9/16
D= 1 5/16 -...
tracking img