Breu evolució de l'antropologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (1000 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
En els inicis l'antropologia es va basar en la comparació sistemàtica de diverses societats, prestant atenció a les formes més simples de les societats dels pobles primitius o salvatges. Es vaadoptar amb la finalitat de distingir el tema de la etnologia per una banda, i la sociologia per una altra. No obstant es va voler fer una diferenciació entre les dues ciències, reservant el nom desociologia per l'estudi de la societat humana i el d'antropologia va quedar limitada a un departament determinat d'aquest immens camp de coneixement, limitada al desenvolupament rudimentari d'aquestasocietat. Així mateix, trobem que el primer catedràtic d'antropologia al món (Sir James Frazer) concebia la antropologia social com l'estudi sociològic de les formes primitives de la societat. Val la pena,fer una referencia a la importància de l'adjectiu "primitiu" en aquest context, ja que se l'hi donà en comparació a la nostre societat Però, on trobem la linia divisòria entre societat primitiva i la noprimitiva o moderna? L'evolució antropològica es va orientar de tal forma que en comptes d'estudiar les societats primitives per si soles, s'utilitzes la comparació amb les societats més adelantades,com una nova eina. Per tant, per poder emprar aquesta eina de manera molt més eficaç es va començar a estudiar (seguint la mateixa metodologia) les societats modernes. Així doncs, les definicionsinicials d'antropologia ja no eren apropiades per definir l'antropologia social tal com l'entenem avui en dia. Es aquí on trobem una confrontació amb la suposada definició d'etnologia, ja queteòricament, la metodologia d'aquesta ciència, es la mateixa que li em donat a l'antropologia. Es curiós però, que la definició de termes com etnologia o sociologia, s'utilitza de forma diferent segons el país ofins hi tot, segons l'escola. Tot i la complicació de la definició podem arribar a entendre que etnologia, tal i com indica la seva etimologia, es l'estudi dels pobles, i el seu objectiu fonamental...
tracking img