Budiat del pec

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (730 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DATA: 23-4-2009 PRÀCTICA: Resum PEC
|ALUMNA/-E: Josep Perpinyà i Ferriz |15424671-C |
|CONTESTA LESPREGUNTES SEGÜENTS SOBRE EL CENTRE EN EL QUAL DESENVOLUPES EL TREBALL DES DE LA PERSPECTIVA QUE HI ETS MESTRA/-E: |
|Nom del centre: CEIP Llorens Artigaslocalitat: Badalona |
|El centre és a un entorn urbà o rural? El centre està situat en un entorn urbà.|
|Quins recursos del context extern creus que poden ser útils per a les teues classes? |
||
|Els recursos del context extern que crec jo que es podrien aprofitar son aquells enels quals s’intenta de millorar la societat mitjançant, |
|una educació basada en la coeducació, la diversitat, aconfessionalitat, la relació entre l’escola i l’entorn i la introducció d’unsvalors |
|democràtics. |
|A més també es deu de pretendre que l’alumnepugui aconseguir una autosatisfacció en el seu treball i també que puga gaudir d’una certa |
|independència per a poder desenvolupar les seues tasques sempre i quant estiga guiat pel mestre.|
|És una zona valencianoparlant o castellanoparlant? El centre es situa en una zona valencianoparlant. |
|A quinaactivitat es dedica la majoria de les famílies que hi porten les seues filles / els seus fills? Aquesta informació no apareix en el |
|PEC d’aquest centre, però per la localització del centre...
tracking img