C2 mossos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (910 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
C2. LA COORDINACIO ENTRE ADMINISTRATIUS I COSSOS POLICIALS QUE ACTUEN A CATALUNYA

• La llei d’ordenació del sistema de seguritat publica de Catalunya
Llei 4-2003 del 7 d’Abril

El sistema deseguritat publica es defineix com un sistema integral que ha de garantir el dret dels ciutadans amb una prestació homogènia dels serveis de seguretat a tot el país.

• Autoritats en matèria deseguretat

1. El titulat del departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació.
2. Els alcaldes
3. Delegats Territorials de Govern
4. Les persones titulars d’òrgans del Departament ambcompetències en matèria de seguretat publica o dels ajuntaments que per atribució legal o per delegació expressa del conseller o del alcalde exerceixen les funcions corresponents en aquesta matèria.

•Cossos policials: Els cossos policials de Catalunya o de les institucions pròpies de Catalunya son els mossos i els policies locals.

Òrgans de coordinació, participació i matèria de seguretat

•Òrgans de coordinació

1. Junta local de seguretat: es troben en els municipis i son òrgans obligatoris en els municipis que tinguin policia local. Coordina l’administració del govern de l’estat, dela Generalitat i dels ajuntaments. En concret coordina els diversos cossos de policia i altres serveis en matèria de seguretat que actuïn dins del municipi i està presidit pel alcalde. Es un òrgan departicipació ciutadana i dintre de la junta local es crea la mesa de coordinació operativa com a òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat elmunicipi, també aprova convenis i acords i plans municipals.
2. Comissions regionals de seguretat: engloba els municipis de la regió policial amb la finalitat de facilitar i fer un anàlisis i unaproposta conjunta de plans de seguretat regionals o supramunicipals ajustats a les seves necessitats i recursos.
3. Comissió de Policia de Catalunya, anteriorment denominat comissió de coordinació de...
tracking img