Caca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3523 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL MÚSICA
POP

HISTORIA DE LA MÚSICA POP

Música Pop és aquella que, al marge de la instrumentació i tecnologia aplicada per a la seva creació, conserva l'estructura formal "vers - tornada - vers", executada d'una manera senzilla, melòdic, enganxós, i normalment assimilable per al gran públic. Les seves grans diferències amb altres estils estan en les veus melòdiques i clares en primerpla i percussions lineals i repetides. Va començar en el segle XX a Anglaterra, en la dècada dels 60.Michael Jackson és el màxim representant d'aquest estil.

Històricament, l'expressió "música pop"no era entesa com un gènere musical amb característiques musicals concretes. El catalogat com a música "Pop", Apòcope de "Música Popular", era entesa com el contrari a la música de culte, a la músicaclàssica. Sota aquesta definició entraven estils com el rock, el funky, el folk o fins i tot el jazz. El pop era entès com aquest gran grup de músiques per a la gent d'escassa cultura musical. Amb el temps, el pop ha anat guanyant-se la seva accepció com a estil musical independent, lliurant, a més, del sentit pejoratiu i negatiu al qual se li vinculava. La música pop és un dels Gèneres musicalmajorment estiguis entre les joventuts queagraden de la música a Tot el món. L'expressió música pop, ve de l'anglès pop music. Per tant s'entén com música pop a una combinació de diferents gèneres musicales que són altament populars dins d'una societat.Aquest gènere va començar aproximadament durant els anys 50.
La música pop és un dels Gèneres musical majorment estiguis entre les joventutsqueagraden de la música a Tot el món. Aquesta Breu història de la música pop que presentarem A continuació busca sintetitzador Els Elements mes significatius que han donatlloc a aqueste til musical.
L'expressió música pop, ve de l'anglès pop music, que en realitat és la contracció de popular music. Per tant s'entén com música pop a una combinació de diferents gèneres musicales que són altamentpopulars dins d'una societat. Aquest tipus de música és feta per ser altament comercialitzada. Molts citen els començaments d'aquest gènere durant els anys 50. Princesa del pop Lady Gaga. Els autors i estudiosos de música David Hatch i Stephen Millward definir la música pop com "un cos de la música, el qual és distingible del popular, jazz i música folk"
Encara que la música pop és sovint vist comorientat a la llista de senzills, és un gènere que no necessàriament és la suma de tots els Music Chart, les quals sempre han tingut cançons d'una varietat de fonts molt diferents, incloent música clàssica, jazz , rock i "Novelty songs".
Mentrestant que la música pop, com a gènere, sol ser vist com un estil existent i en desenvolupament per separado.

Així, "la música pop" pot ser utilitzada perdescriure un gènere diferent, dirigit a un mercat jove, sovint caracteritzat com una alternativa més suau al rock and roll.
Històricament, l'expressió "música pop" no era entesa com un gènere musical amb característiques musicals concretes. El catalogat com a música "Pop", apòcope de "música popular", era entesa com el contrari a la música de culte, a la música clàssica.Sota aquesta definicióentraven gèneres com el funk, el folk o fins i tot el jazz. El pop era entès com aquest gran grup de música per a la gent d'escassa cultura musical.Amb el temps, el pop ha anat guanyant-se la seva accepció com a gènere musical independent, lliurant, a més, del sentit pejoratiu i negatiu al qual se li vinculava.
La proliferació del pop i les seves múltiples subgèneres fa impossible que les sevesclassificacions representin divisions pures.

El Diccionari de la Llengua Espanyola defineix «pop» com «un cert tipus de música lleugera i popular derivat d'estils musicals negres i de la música folklòrica britànica», i el terme procedent de l'anglès pop, un escurçament de popular (popular) 0,9
El terme cançó pop es va registrar per primera vegada el 1926, usat en el sentit d'una peça musical...
tracking img