Cales son as causas do cambio cliático

Páginas: 2 (390 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2012
Cambio climático

O quencemento global xa é un problema coñecido por case todos, tamén sabemos quen o produce; nos mesmos. Consumimos e contaminamos tanto que se seguimos a este ritmosubiremola temperatura da terra nuns 6º en tan so 100 anos e isto afectará mais que notablemente o clima terrestre e suporá desastres naturais devastadores e continuos, polo de agora xa aumentamos atemperatura nuns 0,9º. Todos sabemos por que e poroducido o quencemento global o que non sabe moita xente son as cifras que o causan.


1. Causas do cambio climático.

1.1 Incremento do CO2 e oinfluxo na temperatura :
[pic]
Podemos observar como o CO2 aumetou de maneira mais que importante e tamén podemos ver como aumenta a temperatura media o par co CO2.Actualmente as emisións de CO2 e outros gases de efecto invernadoiro son continuas e en maior medida ca nunca polo que no futuro sera moito mais importante.1.2 Subida do niveldo mar e o que supón.


[pic]

A subida do nivel do mar non supon un efecto negativo en si mesmo, quitando os metros de costa que poida absorber nun futuro, senon que é unhaconsecuencia relacionada indirectamente ca subida do CO2 e doutros gases de efecto inverndoiro. O CO2 fai que aumente a sua temperatura e este aumento fai que se derritan os polos aumentando o nivel do mar,o mais preocupante disto aparte da subida do nivel mariño e o quentamento simultaneo do mesmo mar, isto nun futuro proximo poderia supor a desaparición de moitas algas e demáis vida mariña.1.3 Aumento da cantidade e da devastación das tormentas tropicais.


[pic]


A subida da temperatura dos oceanos daria como resultado mais a tormentas tropicais entre outrosdesastres ambientais. A tormentas serán mais intensas e potentes e con mais frecuencia. E en toda a terra notariase un clima moi inestable.1.4 Conclusión ao problema.


En...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cambios cliaticos
  • Efecto Del Cambio Cliatico
  • As Orixes Do Galego
  • As Relixóns Do Mundo
  • Patolog as del O do Externo
  • Causas De Las Enfermedades Del O Do
  • As Revoluções Do Século Xx
  • Sonidos fuertes causan da os permanentes al o do

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS