Cambios psicosociales en la familia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2091 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPTE DE FAMÍLIA

Membres de la llar emparentats entre si, fins a un grau determinat, per sang, adopció i matrimoni. (OMS)
Al llarg de la història s'han donat uns canvis en el concepte, són els següents:
• Residència compartida, parentiu i reproducció, amor i sexe, relacions domèstiques
• No es pot donar una definició exacta de família posat que cada tipus de família requereix la sevapròpia definició. Encara que es coneix una definició històrica aplicable a totes les famílies. Segons l'enciclopèdia Larousse una família és: "un conjunt de persones de la mateixa sang, del mateix llinatge, de la mateixa casa".
• La família constitueix un element fonamental de la persona com a tal, ja que ens formem en una identitat des del si d'una família, el viscut en el si d'un ambient familiarexerceix la seva influència per a la identitat personal dels components d'ella.
Cal destacar que la família és un important instrument educatiu ja que exerceix una gran influència en la formació de l'ésser, així l'home pot aconseguir el seu complet desenvolupament intel•lectual, psicològic i físic. En la creació de l'individu i la seva cerca del "jo" la família exercirà un fort impacte.TIPUS DE FAMÍLIA

La consideració històrica sobre la realitat familiar posa en relleu la dificultat d'una definició respecte al que és la família. En tota època històrica hi ha hagut un model que predomina, que és acceptat i promogut socialment, però que conviu amb altres models que aquesta època també reconeix com a família, algunes vegades en termes negatius o disfuncionals.
D'altra banda, elsdiversos estudis sobre família adopten variades topologies per definir-la. Donada aquesta diversitat, es consideraran dos criteris de classificació; el tipus de llar i la composició de la família en termes de relacions de parentiu. Una millor comprensió de la realitat familiar requereix considerar-los en conjunt.
La perspectiva de la llar implica considerar a la família en funció de l'hàbitat. Peral Ministeri de Planificació i Cooperació, i llar correspon a aquell grup constituït per una sola persona o un grup de persones, amb o sense vincles de parentiu, que fan vida en comú, és a dir, s'allotgen i s'alimenten juntes (habiten en el mateix habitatge i tenen pressupost d'alimentació en comú).
Des d'aquí es poden distingir tres tipus de llars:
• Llar Unipersonal: l'hàbitat està constituïtper una sola persona, generalment un adult major.
• Llar Familiar: l'hàbitat és compartit per un o més nuclis familiars. La prefectura de la llar és un fenomen a considerar quan s'analitzi aquest tipus d'organitzacions.
• Llar no familiar: l'hàbitat és compartit per dos o més persones, sense vincles de parentiu entre si.

La classificació des del punt de vista de la composició de la famíliaposa en relleu categories com la parentalitat, la conjugalitat i la consanguinitat:
• Família nuclear: integrada per una parella adulta, amb o sense fills o per un dels membres de la parella i els seus fills.
- Família nuclear simple: integrada per una parella sense fills.
- Família nuclear biparental: integrada pel pare i la mare, amb un o més fills.
- Família nuclear monoparental: integradaper un dels pares i un o més fills.

• Família extensa: integrada per una parella o un dels seus membres, amb o sense fills, i per altres membres que poden ser parents o no parents.
- Família extensa simple: integrada per una parella sense fills i per altres membres, parents o no parents.
- Família extensa biparental: integrada pel pare i la mare, amb un o més fills, i per altres parents.
-Família extensa monoparental: integrada per un dels membres de la parella, amb un o més fills, i per altres parents.
- Família extensa àmplia (o família composta): integrada per una parella o un dels membres d'aquesta, amb un o més fills, i per altres membres parents i no parents.
La importància d'aquesta tipificació radica en el reconeixement de la complexitat de la realitat familiar del país,...
tracking img