Cambios sociales

Páginas: 33 (8198 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2011
ÍNDEX

Resum……………………………………………………………. 3

Definició i delimitació de l’objecte d’estudi…………………….. 4-5

Justificació del tema seleccionat…………………………………. 6-7

Revisió bibliografica……………………………………………... 7-15

Mètode d’investigació……………………………………………. 16-18

Anàlisi de les dades recollides......................................................... 18-19Conclusions...................................................................................... 19-24

Referències bibliogràfiques............................................................. 25

Annexos........................................................................................... 26-32

RESUM

El nostre treball d’investigació que a continuació exposa el tractament de la diversitat d’una aula d’un col·legi enconcret.

En la nostra intervenció al col·legi vam poder observar que tots els xiquets i xiquetes s’integren de forma natural, encara que detecten encara escletxes de discriminació que es manifesten mitjançant comentaris despectius als que s’involucra la nacionalitat de l’individu. Aquests comentaris és cert que després de l’entrevista amb la mestra determinem que aquests van en descens i quecom la mestra apunta aquest tipus de comportament es limita a aquesta falta a la qual la mestra actúa tallant de manera radical aquesta conducta.

D’altra banda, cal destacar que la mestra amb la qual hem treballat pertany a una generació de la societat més civilitzada a la qual ja s’han donat avanços i s’ha treballat mitjançant la conscenciació de les diferències i, per tant, al tractament dela diversitat.

A través de la nostra funció com a observadores en la nostra visita al col·legi hem intentat extraure informació al voltant de diversos focus de tractament de la diversitat: activitats orientades a la integració d’alumnes i famílies d’altres nacionalitats, la relació a les aules entre alumnes i alumne i mestre, el tractament que desde l’escola es fa a la violència, la relacióentre violència i immigració, entre d’altres.

Altres dels temes que hem tractat en aquest treball és el que gira entorn a les famílies, d’una banda dels alumnes immigrants i, d’altra banda, dels alumnes de nacionalitat espanyola. En aquest punt el que hem tractat és d’obtindre informació entorn a la relació entre les famílies i l’escola i, en segon lloc, conèixer quins valors entorn a la seuacultura inculquen als seus fills i com aquests els reprodueixen a les aules.

En definitiva, el que tractem d’extraure a aquest treball és investigar totes i cadascuna dels paràmetres que intervenen en la relació diversitat-sistema educatiu.

INTRODUCCIÓ

Definició i delimitació de l’objecte d’estudi

Per començar, cal dir que l’objecte d’estudi del nostre treball d’investigacióés el tractament de la diversitat a l’aula d’un centre en concret, el Col·legi Públic Azorín de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Pel que fa a l’estudi de la diversitat a l’aula, ens centrarem a analitzar tots els paràmetres que tenen lloc i influeixen als alumnes d’aquest centre escolar (procedència, infància, famílies, etc.) amb el fi de profunditzar amb el tema i aconseguir una visióglobal del que es dóna a aquest centre quant a la diversitat de cultures.

OBJECTIUS GENERALS
1. Coneixer el tractament a la diversitat en un colegi public.
2. Establir la ratio de xiquets de diferents nacionalitats que coisteixen a la mateixa aula.
3. Observar la relació escola- familia i la participación d’aquesta a la comunitat educativa.
4. Comprobar l’acceptació entre iguals de xiquetsde diferents nacionalitats.
5. Descobrir si n’ha relació entre violencia i cultura.
6. Determinar quin es el factor social que afavorix la integració (les families, les mestres, els nous alumnes…)
7. Coneixer la procedencia i els motius d’aquesta immigració.
8. Averiguar les diferencies de rendiment entre els xiquets immigrants i els no immigrants, per saber la seua adaptació i les seues...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cambio técnico, cambio social
  • Cambios sociales, cambios de paradigma
  • Cambio social y cambio juridico
  • Cambio Técnico Y Cambio Social
  • Cambio Social
  • cambio social
  • Cambio Social
  • Cambio Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS