Campanya de deporte

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2283 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. Procés de construcció-validació d’instruments i mostra: Com ho sabré?

a. Preparació i validació del qüestionari.
Per tal de elaborar un qüestionari que s’adapti al màxim possible al que
necessitem esbrinar sobre el grup de població a estudiar, fem primer una enumeració de les dimensions que comprenen els temes que estem parlant. Això ens dona lloc al mapa conceptual següent:

[pic]A l’obtenir el mapa conceptual de les dimensions, podem passar a enumerar les possibles variables de cada una, i per tant serà una abstracció molt més propera a les preguntes que hauran d’aparèixer al qüestionari.
[pic]

Amb aquest quadre, ja podem passar a realitzar el qüestionari inicial (Annex 1), que haurà de ser sotmès a validació per tal de passar-lo al mostreig de població que hauremescollit.
Per fer la validació (Annex 2), he escollit a quatre companys, que si bé no són grans experts en la matèria, tots treballen en el món de l’activitat física. He escollit a quatre persones del mateix, dos llicenciats en CAFE, un entrenador, i una secretària. Per separat, i després cada un m’ha expressat les seves discrepàncies en la formulació de les preguntes, o si pensaven que no erenapropiades per el que es preguntava.
Després d’aquesta validació, he obtingut el qüestionari final (Annex 3), llest per passar-lo a gent de la mostra de la població d’estudi.

c. Configuració de la mostra objectiu del qüestionari.
Ho farem a partir de les dades del padró municipal, obtingudes a l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Com que la nostra campanya va dirigida a gent entre 30 i 60 anys,intentarem que la mostra sigui representativa de les proporcions existents en aquesta ciutat.
Això és, vuit persones d’entre 30 i 39 anys, de les quals quatre són homes i quatre dones, set d’entre 40 i 49, de les quals quatre homes i quatre dones, i cinc entre 50 i 59, de les quals tres homes i dos dones.
12%
b. Condicions de l’Esport per a Tothom de la campanya.

• Sociabilització icooperació creixent:
Aquestes van en augment, perquè la confiança amb els altres va a més, a mesura que anem aconseguint coses.
• Autogestió dels participants:
Cada un es capaç de veure el que li fa falta a la bici, a la escalada o caminant, I pot moure’s amb autonomia per el medi escollit.
• No obligatorietat de participació:
Si a una persona no li agrada una de les activitats, o aquell diano li ve de gust, que torni a la següent. Tothom ha d’estar content!
• Desenvolupament d’hàbits positius:
Els participants aprenen la preparació de cada activitat, a gestionar-ne en l’activitat, en la cura del material…
• Canvi hàbits vida quotidiana:
Adaptem el nostre entorn de muntanya, sortint del medi urbà per anar a barrejar-nos amb el medi, a l’hora que fem activitat.
•L’entreteniment no és suficient:
Mentre gaudim, estem fent activitat física.
• Cooperació i socialització:
Les activitats es fan contínuament en grup, en escalada ens ajudem per aconseguir anar rectes, podem anar parlant a les excursions…
• Continuïtat temporal:
Les activitats es realitzen de forma regular en el temps sense gaires canvis ni de dia ni de horari.
• Requeriment d’unaorganització:
Prèviament es controla el material, si la ruta està en condicions, saber quants serem a grosso modo.
• Sense continguts d’aprenentatge:
Anem només a fer excursions, sense objectius estrictes, llevats dels purament necessaris per portar-la a terme.

Com es donen cadascuna de les condicions de la recreació en la campanya?
La campanya Potrisport de Malgrat es basa en l’adaptació,sobretot del Medi, ja que utilitzem els paratges naturals de la Costa Brava, ja sigui per fer excursions en bici, escalant per penyassegats, o bussejant pel fons marí. També hi ha una adaptació del material, ja que fem servir les bicis.
Mentres es disfruta del paisatge, de la companyia de les altres persones, hi ha un component físic important, que estan realitzant casi sense donar-se compte,...
tracking img