Canvios escultura

Páginas: 4 (781 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2010
CANVIS BÀSICS DE L’ESCULTURA GREGA, ROMANA, ROMÀNICA I GÒTICA

ESCULTURA GREGA
Característiques:
• Frontalitat rigorosa
• Rigidesa
• Hieratisme
• Braços enganxats al cos ipunys tancats
• Pes repartit uniformement sobre les dues cames
• Cama esquerra avançada
• Tots dos peus assentats a terra
• Simplificació dels detalls anatòmics
• Tractament delcabell amb un disseny geomètric
• Ulls ametllats i somriure arcaic.

Període protoclàssic (480-460 aC)

A la primera meitat del segle V aC l' escultura comença a experimentar nous camins,tot trencant amb la rigidesa compositiva . S' evoluciona cap una més gran naturalitat de les formes, una captació major del moviment i una preocupació per explorar les emocions i diferents estats. Lafigura de l' home un esdevé definitivament el símbol de la bellesa per a l'art grec.

Primer classicisme (460-400 aC)

En la segona meitat del segle els escultors arriben a un domini de latècnica que permet d'establir uns cànons o models de bellesa ideal, basats en les proporcions de les diverses parts del cos. Els cossos apareixen en actituds de repòs i serenitat.

Segon classicisme(400-323 aC)

Al segle IV aC s' accentua la tendència al realisme i es dóna més importància a l' expressió i al moviment, a l' hora que apareix el retrat individualitzat.
L' artista més significatiud'aquest període és Praxítel·les. En la seva obra és molt característic la disposició de la figura, que recolza tot el pes en una cama i flexiona l' altra.
[pic] Atenea (segle VI a. C.). Copia romanade l’obra de Fidias.

ESCULTURA ROMANA
L'escultura romana comprèn l'obra escultòrica que es va desenvolupar a tota l'àrea d'influència de l'Imperi Romà, amb el focus central a Roma; això succeíentre el segle VI aC i el segle V. Originàriament derivà de l'escultura grega, principalment a través de l'herència de l'escultura etrusca i, posteriorment, ja d'una manera directa durant el període...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La escultura
  • Escultura
  • la escultura
  • escultura
  • Escultura.
  • Esculturas
  • Esculturas
  • Escultura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS