Capk

Páginas: 3 (676 palabras) Publicado: 20 de enero de 2012
1Fabricació d’automòbils. Setor secundari, perque es dedica a activitats transformadores o industrials.Infermeria . Sector terciari, perque ofereixen serveis. Explotació agrícola d’oliveres.Sector primari, realitza activitats referents a recursos naturals.Reparació d’ordinadors. Sector terciari, perque ofereixen serveisFabricació de televisors. Sector secundari, perque es dedica a activitatsindustrials.2L’empresa privada és propietat de persones físiques o juriídiques particulars, per exemple Danone, Telepizza o el bar proper a casa.L’empresa pública és l’empresa que és propietat del’Estat o qualsevol entitat de carácter públic, per exemple RENFE o TVE.3Empresa mitjana 4Nacional o multinacional.5Comercial, perque desenvolupa la venda de productor que ja han sigun produïts .6Unempresari individual es tracta d’una persona fisica que realitza en nom propi i mitjançant una empresa una activitat comercial. Per fer-ho es necessari ser major d’edat i tenir plena disponibilitat delbéns propis.7Cap conseqüencia perque l’empresa es una societat anonima.8Societat de responsabilitat limitada.9Es basa en un contracte pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners,béns o indústria, amb la voluntad de repartir-se’n els guanys.10La comunitat de bens es quan la propietat d’una cosa pertany a diverses persones i la socientat civil es un contracte que es fa ambvoluntad de repartir-se els guanys11Els beneficis són repartits als propietaris per la seva participació en l’empresa (dividend)12a) F perque si que participen en els beneficis perque son els socis.b) F aixo ho te que fer l’empresaric) C13Nombre de tots els socis col·lectius, o de qualsevol de ells o d’un sol , debent llavors que afegir la expressió ‘’ycompañía’’ y en tots ‘’ Societat Comanditaria’’14 És un tipus de societat de carácter capitalista, apropiada per a societats amb pocs socis i que no necesiten una cifra elevada de capital.La gestió i la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS