Carta europea cuidador familiar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1146 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CARTA EUROPEA
DEL CUIDADOR FAMILIAR
Amb el recolzament de coface

Preàmbul
En l’actualitat, les respostes de les autoritats públiques al tema de la dependència (independentment de la causa: discapacitat, malalties, edat, accident...), resulten insuficients o inexistents, en la majoria dels països europeus. Com a conseqüència, familiars o amics, i de manera especial les dones, tenen quemitigar aquesta carència.
La solidaritat familiar no pot, en cap cas, exonerar a un estat o a les autoritats públiques del deure a proporcionar les ajudes necessàries a aquelles persones en les que les seves accions de la vida quotidiana depenent d’un tercer.
COFACE-Handicap estima que reconèixer i recolzar als cuidadors familiars permetria ajudar a mantenir i o millorar la qualitat de vida, tantdels cuidadors, com de les persones ateses.
L’objectiu principal d’aquests reconeixements és, davant de tot, preservar la qualitat de vida de les famílies: vetllar per la salut física i psíquica dels cuidadors, conservants els llaços familiars habituals entre pares i fills i en la parella, prevenir l’empobriment financer respectant els drets de tots i cada un dels membres de la família.
Sensedeixar de reivindicar un creixement de les ajudes per les persones dependents (allotjaments, mobilitat, educació i formació, treball, recursos, serveis adequats..),COFACE-Handicap
estima que els cuidadors familiars, que proporcionen la seva disponibilitat( de vegades per falta d’alternativa) i la seva ajuda de manera gratuïta, necessariament tindrien que gaudir d’un reconeixement a través d’un certnombre de drets. A més, tals drets haurien de possibilitar la elecció conscient de convertir-se o no en cuidador d’acords amb la persona dependent.
El cuidador familiar es, por tant, qualsevol home o dona, no professional que, per defecte o opció proporciona assistència a una persona del seu entorn que sigui dependent.
L’objectiu de la present Carta no es solament reconèixer els drets delscuidadors familiars, sinó també atorgar una visibilitat social en quant que assumeixin la prestació d’una assistència sovint en detriment de la seva pròpia vida personal, familiar i/o professional.
La finalitat de la Carta és aconseguir que els cuidadors familiars gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats que qualsevol altre ciutadà.

Definició del cuidador familiarEl cuidador familiar és“la persona no professional que ajuda a títol principal, parcial o totalment, a una persona dels seu entorn que presenta una situació de dependència amb el que respecta a les activitats de la vida diària. Aquesta ajuda regular pot ser proporcionada de manera permanent o no, i pot adoptar varies formes, particularment atenció, cura, ajuda en educació i vida social, gestió administrativa,coordinació, vigilància permanent, recolzament psicològic, comunicació, activitats domèstiques...” | Elecció del cuidador familiarLa persona discapacitada i /o amb situació de dependència ha de tenir sempre la possibilitat d’escollir al seu cuidador no professional entre els membres de la seva família o no. Encara que la persona dependent no pugui expressar per si mateixa la seva opció, tot esdesenvoluparà de manera que la seva voluntat sigui respectada. Recíprocament, el cuidador familiar té que tenir la opció de realitzar el seu paper de recolzament a temps complert o parcial de manera que pugui conciliar aquesta activitat amb la seva activitat professional. Aquesta opció té que ser lliure, conscient i susceptible de reconsidarar-se en qualsevol moment. |
Solidaritat nacionalEl fet de queuna persona discapacitada i/o dependent elegeix per la seva cura a una persona no professional, juntament amb la solidaritat dintre del vincle familiar, no excusa de cap manera a les autoritats públiques nacionals i locals de les seves obligacions de solidaritat cap aquells que necessiten cures i cap als seus cuidadors. Aquesta solidaritat té que traduir-se en un reconeixement social, en drets...
tracking img