Carta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2234 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Àrea de Presidència Direcció de Comunicació Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials

Londres, 55, 08036 Barcelona Tel. 934 022 581 Fax 934 022 774 – 934 022 775 https://bop.diba.cat – bop@diba.cat

Guia del Gestor d’anuncis per Acord de Publicació

Nom del document: Guia del Gestor d’anuncis per Acord de Publicació. Data de creació:11-12-2007; Versió: 2.0.

1. INTRODUCCIÓ

El Gestor d’anuncis per Acord de Publicació és una via d’accés al registre electrònic del BOP que permet la presentació telemàtica d’anuncis a aquells anunciants que no disposen de signatura electrònica. El Reglament de gestió del BOP de Barcelona estableix com a forma preferent de presentació d’anuncis a publicar la utilització del registre electrònicmitjançant l’ús de la signatura electrònica avançada o reconeguda. Per tant la presentació d’anuncis sense signatura electrònica serà subsidiària i d’utilització exclusiva en els casos en què s’argumenti expressament la impossibilitat d’utilitzar el referit sistema. Per poder utilitzar el Gestor d’anuncis per Acord de Publicació s’haurà de formalitzar un Acord de Publicació amb la Diputació de Barcelona.Un cop signat l’Acord, la Diputació facilitarà a l’anunciant un codi d’Usuari i una Paraula de pas que li permetrà identificar-se electrònicament al web del BOP (https://bop.diba.cat) per accedir al Gestor d’anuncis per Acord de Publicació. L’anunciant usuari del Gestor d’anuncis per Acord de Publicació podrà trametre les seves sol·licituds d’inserció d’anuncis sense necessitat de trametre’ls enformat paper, reduint de manera substancial els temps i els terminis dels procediments administratius. 2. GESTOR D’ANUNCIS PER ACORD DE PUBLICACIÓ 2a. Com s’hi accedeix? El Gestor d’anuncis per Acord de Publicació es troba dins del link “Serveis electrònics” de la pàgina web del BOP.

En superar la identificació l’anunciant accedirà a l’aplicació del Gestor d’anuncis per Acord de Publicació desde la qual podrà: - trametre les sol·licituds d’inserció d’anuncis (opció “Inserir anunci”), - consultar els anuncis que té pendents de publicar (carpeta “Anuncis en tràmit”) - tenir un arxiu de tots els seus anuncis publicats (carpeta “Anuncis publicats”). Al costat de les carpetes “Anuncis en tràmit” i “Anuncis publicats” es visualitza un número que ens indica quants anuncis tenim en cada unad’elles.
2
Guia del Gestor d’anuncis per Acord de Publicació

2b. Inserir anunci Des d’aquesta opció l’anunciant accedirà al formulari de tramitació via Internet que ha d’emplenar per presentar els anuncis a publicar. Aquest formulari tindrà els efectes de sol·licitud d’inserció. Cada sol·licitud d’inserció es tramitarà de forma independent, és a dir que s’haurà d’omplir un formulari per cadaedicte que es presenti per a la seva publicació al BOP. Detall dels camps del formulari de tramitació d’anuncis Formulari Adminstració Local: Mitjançant aquest vincle accedim al formulari d’inserció de l’anunci. L’anunci que es creï tindrà l’estat d’Inserció.

Anunciant/ Servei (camp obligatori): És l’emissor de l’anunci. Queda definit per defecte, ja que el tramitador tindrà autorització perordenar la inserció d’anuncis d’un ens o servei determinat i aquesta informació estarà inclosa en el seu rol d’usuari (mitjançant el seu NIF o certificat electrònic podrem identificar els serveis assignats a cada tramitador). Cas que el tramitador estigui autoritzat per inserir anuncis de més d’un servei dins del mateix ens, es desplegarà un menú que mostrarà i permetrà seleccionar el servei enconcret. Subjecte passiu (camp obligatori): Indica qui es fa càrrec de l’import de la inserció, en el cas que sigui de pagament. Al desplegar el menú es mostraran tots els ens o serveis en els quals estigui autoritzat el tramitador, a més d’una opció Altres amb la qual es poden introduir les dades per facturar les despeses de publicació de l’anunci a un subjecte passiu esporàdic, diferent dels que...
tracking img