Cassany

Páginas: 2 (332 palabras) Publicado: 18 de enero de 2012
Universitat de Girona Grau de Mestre/a en Educació Primària Mòdul: Menció en Educació Física (3-12) Assignatura: Salut i condició física Professor: Ricard Pradas

Curs 2011-12

RESUM I COMENTARIDE TEXT 2
Llegeix l’article adjunt: Delgado Fernández, M. (1995). Metodología para el desarrollo de la resistencia en niños. Revista de entrenamiento deportivo, 9 (3), 25-30. Exposa i resumeix lesidees de l’article que consideris més importants (aquesta part només pot ocupar, com a màxim, una pàgina). Respon les preguntes: 1. Què són les catecolamines? A nivell endocrí, quina glàndula lessegrega i quines són les principals funcions que realitzen? 2. Què és el volum sistòlic? Quina relació té amb la freqüència cardíaca? Com relacionaries aquests dos conceptes amb el de despesa cardíaca(“gasto cardíaco”)? 3. Què és la capacitat vital? 4. Quina/es diferència/es hi ha en relació a la freqüència cardíaca, entre nens i adults? Aporta dades per il·lustrar-la/les. 5. A partir de la lectura del’article, de les orientacions curriculars i dels continguts de l’assignatura, proposa una activitat per al treball de la resistència a l’escola, i justifica-ho. Has de considerar: - Curs al qual vadestinada l’activitat. - Contingut específic. - Objectiu/s. - Exposició clara del funcionament de l’activitat i de les qüestions metodològiques: forma/es d’organització, instal·lació i material, reglamenti normativa, volum i intensitat de la càrrega de treball, sistema d’entrenament... - Altres aspectes que consideris rellevants. Condicions: - Cenyeix-te estrictament a les demandes del treball. - Citaclarament i correctament les fonts bibliogràfiques, tant al text com al final del treball. - Les fonts bibliogràfiques consultades han de respondre al criteri de fiabilitat. - En cas d’entregapersonal, s’ha d’imprimir a doble cara. Criteris de correcció: - Adequació de les respostes a les preguntes: 60%. - Correcció formal, ortogràfica i sintàctica: 30%. - Bibliografia consultada: 10%....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • trabajo cassany
  • Daniel Cassany
  • Cassany D
  • reseña cassany
  • EL CUBO CASSANY
  • Daniel Cassany
  • decalogo de cassany
  • Daniel Cassany

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS