Catabolisme vegà

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1149 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nutrició, metabolisme i bioquímica

Metabolisme vegetarià vegà
Un vegetarià vegà és aquella persona que no consumeix cap producte que provingui de l'animal, ni tan sols la mel. Un vegà, si segueix una dieta basal, amb el consum adequat de llegums, cereals i fruits secs, etc, permet obtenir proteïnes de qualitat, amb menys greix saturat i menys colesterol que els aliments d’origen animal. Lesproteïnes vegetals presenten notables avantatges enfront de les d’origen animal. Una persona adulta pot ser vegetarià vegà, amb la condició de que prengui com a minim entre un 0,8 i 1gr. de proteïna per kg. de massa corporal al dia, no faltant soja ni els seus derivats a la dieta, així com els fruits secs grassos que permeten un metabolisme de les vitamines del grup B (lipids). El consum de uncomplexe vitamínic i mineral complet ajudarà a evitar l'aparició de problemes de salut relacionades amb alguna carència vitamínica (com la vitamina B12, que no està present en els aliments vegetals i no es sintetitzable en el cos humà. La vitamina B12 es troba principalment a la carn, els derivats làctics i ous, però s'han realitzat diferents estudis d'investigació per analitzar possibles fonts de B12en aliments d'origen vegetal, i han demostrat que certs productes fermentats de soja i algues, tals com l'espirulina contenen quantitats significatives de B12. Per tant, una persona vegetariana estricta no té cap problema en obtenir tots els nutrients necessaris per l'organisme. – El catabolisme: la degredació o destrucció de biomolècules Tots els éssrs vius realitzen un conjunt de reaccionsquímiques amb la finalitat d'obtenir energia, i alhora incorporar matèria que transformaran per produir els materials pròpis del seu cos. El procés per transformar els macronutients (proteïnes, lípids i glúcids) s'anomena catabolisme. Al contrari de l'anabolisme, els processos catabòlics comporten la destrucció d'enllaços químics i, per tant, l'obtenció de molècules orgàniques més senzilles a partird'altres de més complexes. Els processos catabòlics alliberen l'energia que poden utilitzar els organismes per diferents treballs biològics. La digestió consisteix en degragar aliments en les molècules orgàniques més senzilles que els integren, d'aquesta manera, de les proteïnes s'obtenen aminoàcids, o dels polisacàrids s'obtenen monosacàrids. L'energia que s'obtè de la digestió no és aprofitableper les cel·lules i es dissipa en forma de calor. La respiració és un altre procés catabòlic que es dona a les cel·lules i que consisteix a transformar compostos orgànics en inorgànics, amb l'obtenció d'energia per viure. El Catabolisme de macronutrients Les proteïnes, els lípids i els glúcids formen part dels aliments dels quals els éssers vius podem obtenir energia. Per fer-ho primer cal quesiguin transformats en unitats més senzilles, mitjançant enzims, els aparells digestius o a l'interior de les cel·lules ( fase 1 de l'esquema o digestió). Els amonoàcids, acids grassos i monosacàrids que resulten de la digestió, ja dins la cel·lula poden ser catabolitzats. La major part dels àtoms de carboni i d'hidrogen dels glúcids es transformen en piruvat, que després entra al mitocondri. Elsaminoàcis i els àcids grassos es transformaran també per acció enzimàtica en acetil CoA. Aquest procées (fase 2 de l'esquama o digestió) anirà acompanyat d'una producció limitada de poder reductor (NADH) i d'energia (ATP) A l'última fase (fase 3 de l'esquema), l'acetil CoA es degrada completament fins a CO2 i H2O a través de Cicle de Krebs (o Cicle de l'acid cítric) i de la cadena i de la cadenarespiratòria en un procés que es necessita CO2 i en el que es transporten electrons. En aquesta última fase és on es produeix més energia química en forma d'ATP.

Nutrició, metabolisme i bioquímica

◦ Esquema o digestió d'un vegetarià vegà

Nutrició, metabolisme i bioquímicaEl metabolisme dels glúcids:

Els glúcids són la principal font d'energia de l'organisme humà. La degradació...
tracking img