Catalan

Páginas: 9 (2139 palabras) Publicado: 19 de diciembre de 2010
Fes una recerca sobre la situació sociolingüística i els plans d’ensenyament bilingüe que apliquen les escoles de la teua ciutat. Analitza les causes de l’aplicació de cada pla en cada centre.

En el col·legi Lloma del mas situat a Bétera apliquen el model bilingüe d’Enriquiment (PEBE).
S’opta per aquest model, ja que a Bétera conviuen dues llengües oficials, valencià i castellà,encara que de consideració i tractament desigual en la societat en la qual està immergida. El valencià és una llengua en minoria respecte al castellà.
Per això en el col·legi Lloma del mas situat a Bétera utilitzà aquest model, perquè va destinat a tota la població i no només als parlants de la llengua en minoria. Les dues llengües són estudiades com a matèria i utilitzades com a llengüesvehiculars de l’ensenyament per les dues comunitats lingüístiques: la de la llengua dominant (castellà) i de la llengua en minoria (valencià).
Per això amb el model bilingüe d’enriquiment, l’escola donarà un sentit i un tractament respectuós a cada una de les llengües utilitzades pel xiquet, aquest al finalitzar l’escolarització obligatòria, utilitzarà de manera apropiada tant el valencià com elcastellà a més de la introducció d’una llengua estrangera des del primer cicle de l’educació primària.

Analitza i compara el model d’ensenyament bilingüe de la Comunitat Valenciana amb altres models que s’apliquen en altres comunitats autònomes o en altres països.

A la Comunitat Valenciana s’aplica el Model d’Ensenyament Bilingüe, però dins d’aquest model hi han tres variants:
- ModelCompensatori
- Model de Manteniment
- Model d’enriquiment

A la Comunitat Valenciana s’aplica el Model D’Enriquiment, que consisteix en que les dues llengües siguen estudiades com a matèria i utilitzades en l’ensenyament per les dues comunitats lingüístiques: la de la llengua dominant i la de la llengua minoritzada.
Aquest model és el model que s’utilitza en l’estat Espanyol quan hi hadues llengües en contacte. Sempre que hi ha dues llengües en contacte trobem diferencies de prestigi entre llengües, en el nostre cas les dues llengües no conviuen al mateix nivell

Es tria aquest model a la Comunitat Valenciana perquè amb l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament en Valencià, l’administració educativa proposa dur a terme una educació bilingüe que permeta l’assoliment, perpart dels estudiants, de les dues llengües oficials (valencià i castellà)
Amb aquest model tots dominen ambdues llengües en contacte i tots tenen una conducta psicosocial positiva i de tolerància.
Encara que com a la Comunitat Valenciana, en l’article 35 i 36 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, distingim entre les zones castellanoparlants, on l’ensenyament serà de tipusmonolingüe; i les zones valencianoparlants, s’aplica el Bilingüisme d’Enriquiment.

MODEL D’EDUCACIÓ BILINGÜE A EQUADOR

D’acord amb la llei d’Educació i Cultura, a Equador, l’educació és un deure primordial de l’Estat. Tots els equatorians tenen dret a una educació integral de la persona, preservant i enfortint els valors propis del poble equatorià incloent la població indígena.

LaDirecció Nacional d'Educació Intercultural Bilingüe (DINEIB) té com objectiu principal garantir i fer oficial l'educació intercultural bilingüe per a totes les nacionalitats indígenes, independentment del nombre de membres que les integren, i per a tots els nivells del sistema educatiu.

Amb tot, dintre de la política lingüística del país:

La població equatoriana Hispano-parlant contaamb un model educatiu monolingüe on el castellà és la llengua vehicle en l’ensenyament, a més de ser la llengua dominant, majoritària i ser la seua llengua materna.

La població indígena té com a llengües maternes el quítxua, el shuar o els altres idiomes ancestrals. Aquestes llengües són minoritàries en quant al prestigi social i el nombre de parlants. El castellà és considera la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catala
  • catalan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS