Catalan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (483 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Escriu un text de 10 línies, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llenguaescrivien els trobadors catalans?
Els trobadors eren unes persones de l'edat mitjana, molt cultes que es dedicaven a fer poemes i cançons. Sempre portaven amb ells unes persones anomenades jouglars que erenels encarregats de recitar i fer entendre al poble els poemes, a trabes de actuacions i malabars. La poetica dels trobadors va sorgir al sud de França al segle XI, pero viatjaven mont sovint. Vanviure trobadors a França, Alemanya, Italia i Catalunya.
La seva litaratura era principalment tematica amorosa pero de vegades tambe era de aspectes politics, morals, literaris, etc...
La llengua quefeien servir per escriure els seus poemes els trobadors catalans era el provençal, encara que de vegades es trobaba alguna paraula en catala.

2. Fes un comentari personal del poema de Guillem deBerguedà "Oreneta, el teu cant m'enfurisma", seguint aquests punts:
2.1 Busca al diccionari i escriu la definició d'aquestes paraules: enfurismar, espona, sivella, gonella i penyora.
Enfurismar: fetque una persona o un animal es posi molt furios.
Espona: espai entre el costar del llit i la paret de l'habitació.
Sivella: peça de metall o d'un altre material que serveix per unir els dos extremsd'un cinturo o per cordar unes sabates.
Gonella: tunica de tela fina que duien antigament tant homes com dones.
Penyora: accio o gest que demostra una cosa.

2.2 Explica la situació geogràficad'aquests llocs: Gironda (no ho confonguis amb Girona), Tolosa de Llenguadoc i Garona.
Gironda es un departament situal al sud-oest de França.
Tolosa de Llenguadoc departament situat a l'alta Garona,França.
Garona al costat de Tolosa de Llenguadoc, França.

2.3 Quin és el tema principal del poema?
El tema principal del poema es la conversa d' un home amb una oraneta que representa que es la...
tracking img