Causes de l'ascens dels feixismes a itàlia i alemanya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2805 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La caiguda dels grans imperis va fer aflorar una problemàtica nacionalista que no es donava dintre d’ells.
El període d’entreguerres, va estar caracteritzat pel l’enfonsament dels valors i institucions de la civilització liberal. La societat liberal es trobava amenaçada per dues vessants, els valors de la mateixa per la dreta i el seu ordre social per l’esquerra. Els conservadorstradicionals sentien una atracció cap als demagogs del feixisme i es van mostrar disposats a fer una aliança amb ells enfront l’enemic de la esquerra, creien que els podrien utilitzar i controlar. El temps va demostrar que estaven molt equivocats, el monstre es va regirar i van ser devorats pel. Els valors liberals imperants eren la raó, la educació, el debat públic, la ciència, etc. Aquest valors portavenal rebuig dels governs autoritaris i el respecte al sistema constitucional. La onada feixista i d’altres moviments dretans va arrasar a molts països els valors i institucions liberals. Hem de pensar que a tot el mon, al 1920 havien uns trenta-cinc governs constitucionals escollits, que el 1938 queden reduïts a disset i al 1944 a uns dotze.
En aquest context de crisis del liberalisme sorgeix elfeixisme, que segons la doctrina tercerposicionista ni és de esquerres ni de dretes, ni comunista ni capitalista, el feixisme seria una idea totalment original. Hem de dir que aquet tipus de moviments no eren nous, moviments dretans radicals, antiliberals i xenòfobs ja existien a alguns països europeus des finals del segle XIX, no presentaven una ideologia uniforme, però sí uns components com elnacionalisme i la revolució, en aquest moment no van triomfar perquè no és donaven una sèrie de condicions que a la seva posterior victòria si hi eren. S’ha de tenir present que la seva arribada al poder va ser una mena de “resposta” al perill d’una revolució social i enfortiment de la classe obrera que havia assolit el poder a Rússia a la revolució d’octubre. Però no s’ha exagerar aquestareacció, ja que la reacció dretana no anava específicament dirigida cap el bolchevisme, anava contra tots els moviments, principalment organitzacions obreres que podien canviar la societat vigent. Les forces conservadores tradicionals i contrarevolucionàries eren fortes, però no eren actives, el feixisme els hi va donar una dinàmica i un exemple del seu triomf sobre les forces del desordre.
Lescondicions adequades per que es produís el triomf de la ultradreta extrema eren: estats amb mecanismes de govern que no funcionaven, una massa de ciutadans descontents, moviments socialistes forts amb opcions de fer una revolta social (o que semblés que podien fer-la) i ressentiments nacionalistes per alguna raó. En la practica era una fusió de idees i projectes politics de tall nacionalista unitari,populista i amb un autoritarisme centralista. Com diu Hobsbawm “el feixistes eren revolucionaris de la contrarevolució”, i volien una revolució que reivindiques els valors tradicionals o populars que veien amenaçats. El feixisme compartia idees amb altres elements no feixistes de la dreta, però, a diferència dels altres, els feixistes mobilitzaven a les masses des de baix. Els seus militantspertanyien a les capes mitjanes i mitjanes baixes, que van ser la columna dorsal del feixisme. Eren estudiants, petits propietaris camperols, aturats, però sobre tot aquella burgesia atemorida per la por al comunisme i empobrida per la crisis. Els fonaments comuns d’aquests moviments era el ressentiment d’aquestes persones envers d’una societat que els aixafava entre el gran capital, per una banda, iels moviments obrers d’altra. Combinaven valors conservadors, tècniques de la democràcia de masses i sobretot una ideologia innovadora de violència irracional que es centrava principalment en el nacionalisme. El feixisme exalta la nació enfront de l’individu o la classe social.
Molts son els factors que van causar l’ascens dels feixismes europeus. Les raons del triomf del feixisme en uns...
tracking img