Causes de l'autisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1071 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.CAUSES

Les causes de l’autisme es desconeixen en la gran majoria dels casos, però
molts científics creuen que la síndrome és el resultat d’algun factor ambiental que actua conjuntament amb una susceptibilitat genètica. Tot i això, sí que es pot descartar la base psicològica de l’autisme enfront de la sòlida evidència de la seva base orgànica proporcionada per estudis genètics,neurofisiològics, neuropatològics, neuroradiòlegs i bioquímics.

L’autisme pot ser degut a una varietat de factors:

1.1. CAUSES BIOLÒGIQUES

Estudis científics realitzats arreu del món fan pensar que l’autisme és un
desordre hereditari. De fet, és un dels desordre neurològics amb un influència genètica més gran dels que existeixen.
Els estudis en bessons idèntics han trobat que si un dels dos ésautista, la
probabilitat de que l’altre també ho sigui és d’un 60%. La probabilitat en el cas de bessons (no idèntics) o germans és del 2 al 4.

Els estudis de persones
autistes han trobat diferències en
algunes regions del cervell,
incloent el cerebel, l’amígdala
l’hipocamp, el septe i els tubercles
mamil•lars.
En aquestes regions les neurones semblen ser més petites del que esparts afectades del cervell
considera normal i tenen fibres nervioses subdesenvolupades, les quals poden
interferir amb els senyals nerviosos. També s’ha trobat que el cervell d’un autista és més gran i pesat.

D’altra banda, un estudi realitzat a la Universitat de Califòrnia ha desvelat que
els nens autistes tenen més matèria gris en les zones del cervell que controlen la interacciósocial i l’aprenentatge visual que els nens sense problemes de
desenvolupament.

Altres investigadors de la naturalesa biològica de l’autisme han arribat a la
conclusió de que l’autisme és degut a una causa orgànica, ja que han trobat algun senyal de disfunció cerebral. Un indicador de que hi ha un dany cerebral en l’origen del mateix autisme és l’alta incidència d’epilèpsia entre els nensautistes. Un altre és la tendència a que l’autisme vagi acompanyat de retard mental general.

Una altra possible causa podrien ser les alteracions bioquímiques. Alguns
autistes tenen nivells elevats de serotonina en sang i en líquid cefaloraquidi, però d’altres el tenen disminuït. És important saber que altres trastorns , com la síndrome de Down, també s’associen amb nivells anormals deserotonina.

Alguns autistes també tenen nivells elevats d’endorfines, hormones considerades un analgèsic natural, que poden provocar una major tolerància al dolor. D’altra banda, també s’ha comprovat que moltes persones afectades tenen una menor quantitat de limfòcits T, els quals són els que ajuden al sistema immune a combatre les infeccions. Creuen que una infecció
vírica o una toxina ambientalpoden ser responsables de l’autisme pels danys que provoquen en el sistema immune.

Com a última possible causa biològica trobem l’edat avançada dels progenitors
del nen. Recents investigacions dutes a terme a la Universitat de Califòrnia conclouen que l’edat avançada dels pares augmenta el risc de que el fill pateixi autisme. Per una banda, les mutacions genètiques són més probables quants mésanys tingui el pare i s’acumulen amb l’edat. D’altra banda, una
edat materna avançada està relacionada amb greus alteracions del desenvolupament,com la síndrome de Down, la dislèxia o el retard mental de causa desconeguda. Molts d’aquests trastorns s’han vinculat amb una inestabilitat del codi genètic i els investigadors creuen que algun tipus de mutació durant els mecanismes de replicació de l’ADNpodria estar involucrada en l’origen de l’autisme.
1.2. FACTORS AMBIENTALS

• Virus:
Existeix un major risc de tenir un fill autista si la mare
va estar exposada al virus de la rubèola5 durant el primer
trimestre de l’embaràs. El citomegalovirus6 ambé s’ha
associat amb l’autisme. A més, s’especula que els virus
associats a la vacuna contra la rubèola i el component
pertussis7 de la...