Cavendish

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (621 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’experiència de Cavendish
Per poder pesar la Terra necessitem determinar el valor de G. Aquest valor l’obtenim mitjançant una experiència similar a la que va fer Cavendish.

La balança degravitació és un instrument molt sensible que permet demostrar l’atracció entre dues masses i determinar el valor de la constant G.

El pèndol de torsió consta d’un fil de torsió que té una constant K queés de l’ordre 10-8N·m. Pel seu extrem inferior sosté una vareta horitzontal de massa negligible que té dues petites esferes de m=20g de massa cadascuna i de 7,5mm de radi. La distància del fil detorsió al centre de cadascuna de les esferes és d=50mm.

El pèndol oscila amb un període d’ aproximadament, 10 minuts. Aquestes petites esferes són atretes per dues esferes fixes de M=1,5kg de massa i de32mm de radi. Per determinar la constant G, mitjançant la balança de gravitació és necessari mesurar la posició inicial i final d’equilibri i el moviment oscilatori amortiguat entre aquetes duesposicions. L’angle entre aquetes posicions d’equilibri és una mesura de la força d’atracció. Per mesurar l’angle, es disposa d’un feix LASER que incideix sobre un mirall. L’oscilació del pèndol, s’observaindirectament mitjançant el moviment de la marca lumínica produïda pel raig reflexat en un regle graduat situat a L=4.425 m de distancia.

Posició inicial d’equilibri

A la posició iniciald’equilibri, degut a la força d’atracció de les dues esferes grans sobre les petites, el pèndol gira un angle – α/2. L’angle que forma el raig incident i reflexat és α. El regle marca la posició x0=0.Oscilacions del pèndol Una vegada que el pèndol s’estabilitza a la posició inicial d’equilibri, les esferes grans es mouen ràpidament a la posició diametralment oposada. El pèndol comença a oscilar amb unperíode.

on 2md2 és el moment d’inèrcia de la vareta de masses negligibles i de les dues esferes considerades com masses puntuals, i K és la constant de torsió del fil.

Es mesura el...
tracking img