Ceida (oleiros), aula do mar, monumento natural dexo-serantes

Páginas: 7 (1645 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2011
PRÁCTICA 2. VISITA CEIDA, AULA DO MAR (FARO DE MERA) E MONUMENTO NATURAL "COSTA DE DEXO-SERANTES".

A. CEIDA

A segunda práctica desenvolveuse na Coruña, na zona de Oleiros.

En primeiro lugar visitamos o CEIDA en Santa Cruz. Este é un “Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia”, que se caracterizar por ter a súa sede nun lugar moi especial: “NoCastelo de Santa Cruz”.

O castelo, situado nun illote da ensenada de Santa Cruz, foi mandado construir para completar o sistema defensivo da bahía coruñesa (xunto có Catelo de San Antón) polo Xeral Diego das Mariñas no século XVI.

Có paso dos anos foi perdendo valor estratéxico, hata converterse no pazo da familia da escritora Pardo Bazán. Trala morte desta, o castelo foi doado áArmada de Cabalería, que o destinou a residencia estival de orfos de militares.

Na actualidade, o edificio é propiedade do Concello, e alberga este centro de investigación.

[pic]
O Castelo de Santa Cruz é un dos símbolos do Concello de Oleiros. Ó illote que está enclavado da ría accedese por unha pasarela peonil de madeira. Foi declarado Ben de Interese Cultural polo seualto interese histórico, o que xunto a súa beleza natural e paisaxística, fan deste lugar unha paraxe extraordinaria chea de maxia e historia.

A illa conta ao seu arredor cun paseo litoral dende o que se pode desfrutar dunhas magníficas e inmellorables vistas da cidade herculina, así como de Santa Cruz e do seu pequeno porto, que aínda que hoxe en día o número de mariñeiros é moireducido, foi un dos máis importantes de Oleiros entre os séculos XVI a XVIII.

[pic]

Nos arredores de Santa Cruz hai tamén outros puntos de interese que paga a pena ser visitados como o Monumento Natural "Costa de Dexo-Serantes" (que visitamos tamén ese día), a praia de Santa Cristina ou o pequeno Porto de Lorbé.

Os ámbitos de traballo do CEIDA abranguen as seguintes áreastemáticas:

• Conservación
• Medio mariño
• Cambio climático
• Concellos
• Cooperación
• Forestal
• Turismo
Os obxetivos das astividades levadas a cabo no centro de investigación son os seguintes:

• Favorecer, como centro de referencia, a colaboración entre os demais equipamentos para a educación ambiental (aulas da natureza, granxas escola, centro devisitantes, parques etnográficos e arqueolóxicos, ...).

• Proporcionar, como centro de formación, os medios axeitados para a capacitación de técnicos en medio ambiente, do profesorado e doutros grupos sociais interesados pola educación ambiental.

• Mostrar, como centro de interpretación, a interacción dos diversos elementos que interactúan sobre a natureza para propiciar a utilizaciónracional dos recursos cara un uso sustentábel.

• Facilitar, a través do centro de documentación, a difusión de todo tipo de material formativo, educativo e divulgativo relacionado co Medio Ambiente e Educación Ambiental.

• Fomentar, como centro de divulgación, o coñecemento dos valores e dos problemas ambientais actuais, co fin de sensibilizar e xerar unha conciencia crítica.O CEIDA conta con tres áreas de traballo: formación e capacitación, educación e divulgación e o centro de documentación ambiental "Domingo Quiroga".

ÁREAS DE TRABALLO

1. EDUCACIÓN E DIVULGACIÓN

O CEIDA como centro de referencia para a educación ambiental en Galicia, está comprometido coa "educación ambiental de tódolos sectores sociais" do país e articula, para acadaresta fin, unha serie de programas de educación e sensibilización ambiental dirixidos a todos os cidadáns e cidadás.

Moito se ten falado da función da educación ambiental na construcción do chamado "desenvolvemento sustantabel", mais para o CEIDA os obxectivos que debe perseguir son claros:

• A educación ambiental ten que ser social, un proceso participativo que implique ás persoas e a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Monumentos Naturales
  • Monumentos naturales
  • monumentos naturales
  • Monumento Natural
  • MONUMENTO NATURAL
  • Parques Y Monumentos Naturales
  • Monumentos naturales de venezuela
  • monumentos naturales venezuela

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS