Cel·lula

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: RESUM DELS CASTELLS A CATALUNYA

1.1.INTRODUCCIÓ:

Catalunya es terra de castells. Alguns historiadors creuen que tant el nom de Catalunya com el de castella, procedeixen de la timologia castell, es a dir, terra de castells. Un recorrergut a fons pel país permet descobrir aqueste bestigis en forma de fortificacions. De vegades erronats, d'altres reconstruits i fins i tot habitats,amaguen en les seves pedres les arrels de la nostre història.

a) Prehistòria del castell:
La primera mansió escrita d'un castellum a la nostre terra la va fer Titus Livi. Es tractava del castell Rodhope o Roses.
El propi historiador romà feia esment a set recintes fortificats que tenien com a principal el castum Bergium (Berga).
De fet, són diversos els castells medievals amb prescendentsromans: Alós, Castellví de Rosanes, Àger...El llegat de la romanització en materia defensiva encara es visible a les muralles de Barcelona, Tarragona i Olèrdola.
En el inicis de l'edat mitjana es feien servir com a defensa simples edificacions de fusta envoltades d'una palisada. Entre els segles IX-X, en plena expanció dels sarraïns, i a fi de fer front a l'evolució de les tècniques militars delsatacs dels enemics, van comnçar a crear-se els primers fortins construïts amb blocs de pedra. A partir d'aquests primitius bestions es desenvoluparà l'arquitectura del castell.
Lemplaçament dels baluards, es triava tenint en comte una situació estratègica, dominant el terreny per a controlar els camins, les valls i les terres del seu voltant. S'aprofitaven les defenses naturals, i es concideravafonamental l'aproximitat d'un curs flubial o d'alguna font d'aigua. Això resultava bàsic tant per avastir els seus habitants, com per emplenar el fossat de defensa. Els castells també podien situar-se en un nucli urbà. A les hores la muralla encerclava el perimetre de la ciutat, formant un conjunt defensiu. Al llarg de l'època medieval esdevindran, fortalesa, habitatge i símbol de poder.

b)Unnou ordre social:
L'eclosió del castell es desenvoluparà en el context històric del feudalisme, una estructura social, política i econòmica que aconseguirà la seva planitud a l'occident entre els segles X-XIII. Aquest sistema establirà uns bincles de vasallatge, punt fonamental de la piramide feudal.

Els serfs de la gleva estan lligats a la terra del senyor feudal i no tenien cap dret, noméstreballar.

c)La marca:
Una qüestió geostrategica va vincular part d'aquest territori la Catalunya Vella a l'Imperi Carolingi, els dominis del qual eren escenari de les fases previes del sistema feudal. Aquesta conexió amb els francs seria determinant amb la posterior vertebració política i social de la Catalunya mediaval.
Carlemany, rei dels francs i futur emperador, atenent les súpliquesdels fugitius dels Serraïns, que buscaven refugi a les valls pirinenques, i per tal de protegir els propis territoris, decidir de intervenir més enllà dels Pirineus. Amb tot davant les continues amenaces, el propi Carlemany i el seu fill Luís el piadós, van voler garantir la seguretat dels seus dominis conquerint Girona al 785 i Barcelona setze anys més tard. El seu intent de d'apoderar-se deTortosa va fracassar. Aquest fet determinà la diferenciació entre la Catalunya Vella reconquerida a la fi del segle VIII i a començament del IX, i la Catalunya Nova, que ho seria des de la fi del segle XI fins mitjans del segle XII.
La frontera o marca de l'imperi Carolingi al sud dels pirineus va quedar delimitada seguint un traçat que corresponia els rius Llobregat, Cardener i el curs mitjà delSegre. Per tal de fer estables les conquestes, els monarques francs organitzar-en els comtats.

COMTATS

ComtesVescomptes

Veguers eren senyors d'una zona reduïda, al voltant d'un castrell.

És l'estructura del feudalisme en un territori frontaré o marca, que a poc a poc anirà lligant, en funcions de depndència econòmica, política i militar, tots els habitants del...
tracking img