Centrals de fusió

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (628 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tecnologia Industrial |
Centrals de Fusió
|
[Escribir el subtítulo del documento] |

|

Índex

Concepte de fusió nuclear pg. 1
Què és? pg. 1
Com s’aconsegueix aquestafusió? pg. 1
Que s’aconsegueix amb aquesta fusió? pg. 1
Avantatges i inconvenients de la fusió. pg. 1
Estructura, característiques d’una central de fusió. pg. 2
Situació actual iperspectives de futur de la fusió nuclear. pg. 3
Bibliografia pg. 4

CONCEPTE DE FUSIÓ NUCLEAR.
Què és?
La fusió nuclear és el procés en que dos nuclis atòmics s’uneixen per obtenir un nucliamb més pes.
Com s’aconsegueix aquesta fusió?
Com els nuclis tendeixen a ser carregats positivament, i es repel·leixen, se’ls exposa a pressions o temperatures, molt elevades, per a que no esrepel·leixin. D’aquesta manera s’obté el estat de plasma, en el qual els àtoms es separen y els nuclis d’Hidrogen poden xocar i fusionar-se per obtenir Heli. Aquest efecte s’anomena “efecte túnel”.
Ques’aconsegueix amb aquesta fusió?
El resultat d’aquesta fusió crea un nucli que té una massa inferior a la suma de les masses dels dos nuclis fusionats al principi, i la diferencia observada en el sistemaentre el abans i el després de massa es alliberada en forma d’energia. Complint així la fórmula d’Einstein:
E=m∙c2

La fusió és un procés natural en les estrelles i el Sol, que desprenen energiaen forma lluminosa.

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA FUSIÓ.
Un dels principals inconvenients de la fusió és que per la seva obtenció, actualment, és necessita més energia de la que s’obté, per aixòno és rentable, però si s’arribés a poder obtenir energia de fusió sense fer servir tanta energia per fusionar, seria rentable, ja que produiria molta energia amb molt poca quantitat de combustible.També és considera una de les energies més netes, davant de la fusió, ja que els productes restants de la fusió són menys radioactius i tenen una vida de només 150 anys, a diferencia dels 20.000...
tracking img