Ceramicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8620 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les CeràmiquesTecnologia industrial
Cristina Fabró
1A Batxillerat


Índex
1. Introducció.....................................................................................................
2. Descobriment i desenvolupament de les ceràmiques al llarg de la historia....
2.1Argila........................................................................................................
2.2 Ciment.....................................................................................................
2.3. Refractaris..............................................................................................
2.4. Vidres.....................................................................................................
2.5.Abrasius..................................................................................................
3. Millores i nou materials de cara al futur........................................................
3.1 Millores introduïdes en peces ceràmiques per a revestiment i paviment........................................................................................................
3.2. Nous materialsceramic...........................................................................
3.2.1. Superconductors ceramics.................................................................
3.2.2. Biomaterials ceramics.......................................................................
4. Tipus: descripció, propietats i aplicacions.....................................................
4.1.Argiles.....................................................................................................
4.2. Ciments...................................................................................................
4.2.1. Ciments Naturals...............................................................................
4.2.1.1. Ciment natural lent......................................................................
4.2.1.2. El CimentNatural Ràpid............................................................
4.2.2. Ciments Artificials............................................................................
4.2.2.1. Ciment de Portland.....................................................................
4.2.2.2. Ciment aluminós...........................................................................
4.2.3. Cimentblanc.....................................................................................
4.2.4. Ciment de cua....................................................................................
4.2.5. Ciments amb additius.......................................................................
4.3. Refractaris..............................................................................................4.3.1. Maons Refractaris amb Alt Contingut en Alúmina.........................
4.3.2. Maons Refractaris amb Alt Contingut de Sílice..............................
4.3.3. Característiques dels Maons Refractaris.........................................
4.4. Vidres.....................................................................................................
4.4.1. Vidres Sòdics (Silicatde sodi i calci)...........................................
4.4.3. Vidres Plúmbics. (Silicat de potassi i plom)................................
4.4.2. Vidres Potàssics. (Silicat de potassi i calci)...................................
4.4.4. Vidres Dòrics. .................................................................................
4.4.5. Vidres deQuars...............................................................................
4.4.6. Vidres Varis...................................................................................
4.5. Abrasius ..............................................................................................
5.Processos de fabricació.................................................................................
5.1. Procés de fabricació de...
tracking img