Cercador

Páginas: 2 (399 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2011
cercadorQuè és un cercador?
Un cercador és una pàgina web que ens ajuda a trobar la informació a internet.

Com funciona un cercador web?
Existeixen diversos tipus decercadors, però bàsicament tots funcionen de la mateixa manera. En el lloc corresponent, s’ha d’escriure una o més paraules del tema sobre el qual s’està buscant informació i seguidament elcercador mostra totes les pàgines web que contenen aquella/es paraula/es.

Segons el tipus d'informació que ens presenten, els cercadors poden ser:
* Temàtics oespecialitzats en alguna tema determinat: Noticies, esports, llibres, música, imatges, jocs...
* Genèrics: Que troben informació de qualsevol tema.

Però també els podem classificar per lamanera com organitzen o busquen la informació:

* Directori. La informació està organitzada per temes, a partir d'un llistat de matèries generals que pot ser subdividit enmatèries més específiques. Les planes que hi trobem han estat revisades per persones i els recursos que contenen han estat seleccionats tenint en compte la seva qualitat, per això sónapropiats per cercar informació de qualitat sobre un tema.

* Índex. La informació que ens ofereix el cercador l'ha aconseguida rastrejant tot internet per mitjà d'una menade robots webs anomenats aranyes o "spiders". Per això també se'ls anomena motors de cerca o aranyes. Són molt adequats per a buscar llocs i pàgines específiques.

* Metabuscadors imultibuscadors. Busquen la informació en diferents cercadors a l'hora.

* Cercadors de portal. Busquen la informació en la pròpia plana web.

Actualment un dels cercadorsmés utilitzats és el Google. A continuació trobareu un llistat d’enllaços de diferents cercadors i pàgines on parlen de Google i el seu funcionament.

PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS