Cerdos y brujas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1940 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resenció sobre el llibre “Vacas, cerdos, guerras y brujas” de Marvin Harris. Alianza editorial. Madrid, edición 1999.
 
Introducció
Marvin Harris (1927-2001) és un antropòleg i escriptor que pertany al corrent teóric neoevolucionista cultural, el qual considera que el conjunt de la societat humana evoluciona cap a formes cada cop més complexes d’estructura social, i que l’estudi del’antropologia ha d’enfocar-se des d’aquesta perspectiva. Dins d’aquesta corrent pertany a la branca del materialisme cultural, amb el qual tracta d’explicar les diferències i semblances en el pensament i comportament de les societats analitzant els condicionants materials als quals estan lligats els éssers humans. Marvin Harris considera que l’antropologia cultural s’ha de basar en l’estudi de lesconstriccions materials que sorgeixen en la necessitat de produïr aliments, llars i eines, en definitiva els condicionants materials que marquen una cultura. [1]
Harris, per a poder comparar les diferents cultures, estableix una divisió tripartita entre classes de conceptes segons la seva relació causal: infraestructura, estructura i superestructura.
-Infraestructura, a on s’hi engloben les activitatsetic i conductuals de cada societat que fan referència al mode de producció, és a dir, totes les pràctiques i tecnologies usades per a incrementar o limitar la producció dels elements bàsics de subsistència, i el mode de reproducció que fa referència a la tecnologia i les pràctiques usades per a incrementar, limitar o mantenir el tamany de la població. En resum, totes aquelles activitats dirigidesa assegurar-se la subsistència i continuitat de la comunitat.
-Estructura, formada per aquelles activitats econòmiques i polítiques de tipus etic, mitjançant les quals la societat organitza i regula, l’intercanvi i la distribució de béns i treball.
Dins l’estructura podem parlar d’economies doméstiques o d’economies polítiques segons si focalitzem la nostra atenció en els grups doméstics o bé enles relacions internes i externes de la societat en el seu conjunt. L’economia doméstica es basa en l’organització de la reproducció i producció bàsica, intercanvi i consum dins una mateixa tribu, poblat, campament o altre marcs domèstics. L’economia política es centra en l’organització de la reproducció, producció, intercanvi i consum interiors i entre pobles, tribus, estats i imperis.-Superestructura, que engloba totes les altres activitats, pautes de conducta, el emic de la infraestructura i estructura. Art, música, dança, escriptura, és a dir totes aquelles conductes i pensaments dedicades a treballs artístics, lúdics, religiosos i intelectuals.

El materialisme cultural de Harris té, a més, les següents característiques:
- Treballa sempre desde dos punts de vista: émic i étic.“M.Harris es decanta envers la utilització de totes dues maneres de veure la realitat.[...] Així, es pot ser objectiu i subjectiu en el punt de vista emic i no solament en l'etic.[...] No es tracta d'eliminar les explicacions emic, sinó de trobar la relació amb les explicacions etic”. [2]
- Té com a principi teóric bàsic el determinisme infraestructural: "los modos etic y conductuales deproducción y reproducción determinan probabilísticamente la estructura, la superestructura y todos los componentes emic y mentales de los sistemas socioculturales” [3].

Marvin Harris que alló que ha exercit de motor en la història de les diferents societats han estat sempre els cicles econòmics que es van repetint contínuament seguint una mateixa pauta: creixement demogràfic seguit d’un augment dela producció i que amb el pas del temps comporta un esgotament dels recursos naturals de l’entorn. Cada grup social reacciona d’una manera o una altre a aquest fet, depenent del seu entorn i de la quantitat de recursos de què disposi.
Aquest és l’enfocament que utilitza Marvin Harris en el llibre Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas per a tractar, analitzar i explicar situacions i comportaments...
tracking img