Ciemo

Páginas: 3 (731 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2012
ELS RISCOS DEL DOPATGE .

1-Què és el dopatge? D’on prové la paraula dopatge?
És la promoció o consum de qualsevol mètode o substància prohibida enl'esport que pot ser potencialment perillosa per la salut dels esportistes i que és susceptible a millorar el seu rendiment de manera il·legal.
D'acord amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), dopatge ésl'administració o us per part d'un atleta de qualsevol substància externa a o l'organisme o qualsevol substància fisiològica presa en quantitat anormal o per una via anormal amb la sola intenciód'augmentar d'un mode artificial i deshonest el seu rendiment en la competició.

No se sap del cert d'on prové la paraula "dopatge", uns l'associen a una antiga paraulaanglesa "dope", que era com unapasta o greix lubricant, encara que avui el termes'usa com a genèric de droga.L'Enciclopèdia Britàni ca l'atribueix a la veu flamenca"doop" que s'usa per a determinar una barreja. També escomenta que prové del termesud-africà "Dope", que era una beguda alcohòlica que es feia servir per poder realitzarcorrectament unes danses cerimonials

2-Explica per què es dopen els esportistes.
Els deportistes esdopen por tres motius principals:
1. Per les característiques de la droga,
2. Per les característiques del esportista
3. Per la pressió en l'entorn de l'esportista.

3-Indica els diferents tipus dedopatge esmentats en el text.
-Per millorar el rendiment ( cafeína, anfetamines … )
-Per facilitar el combustible (cortisona )
-Forçar la producció de globuls vermells ( EPO )
-Millorar lapotencia muscular ( anabolizants, Tamaxofeno )

4-El text parla del sistema simpàtic i de l’adrenalina. Explica, de forma breu, les dues coses.
El sistema nerviós simpàtic (SNS) és una branca del sistemanerviós autònom, juntament amb el sistema nerviós entèric i el sistema nerviós parasimpàtic. Sempre està actiu en un nivell basal (anomenat to simpàtic) i es torna més actiu durant els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciemo
  • 0servico al ciem
  • Ciem
  • CIEM
  • ciema
  • Ciemo
  • ciemen
  • Ciem Años De Soleda

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS