Cienceies del mon contemporani

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3015 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1. L’Univers i la Terra
Continguts: Valoració del canvi de paradigma en relació amb la representació de l'Univers: del geocentrisme a l'heliocentrisme. Interpretació dels moviments aparents del cel nocturn. Diferenciació entre ciència i pseudociència en l'explicació del cosmos. Exposició del Big Bang i l'evolució de la matèria. Coneixement dels instruments i mètodes de prospecció i estudide l'Univers: dels telescopis als acceleradors de partícules. Valoració de les aportacions de les ciències de l'espai al coneixement de la natura. Comprensió de l'estructura de l'Univers: galàxies, estrelles i planetes. Contextualització de la Terra dins el sistema solar i dels processos de formació i evolució dels astres. Establiment de relacions entre l'estructura profunda de la Terra, latectònica global i les seves manifestacions externes. Avaluació, prevenció i predicció de riscos relacionats amb la geodinàmica interna de la Terra. Discussió de les teories sobre l'origen de la vida. Comparació entre arguments sustentadors de les idees evolutives: fets, teories i evidències. Anàlisi i significació dels fòssils homínids i coneixement dels principals mètodes de datació. Valoraciódel lloc de l'ésser humà dins la natura en el context de l'evolució. Resum teòric de continguts i activitats d’ensenyament – aprenentatge BLOC 1. L’UNIVERS 0. Models astronòmics : Ptolemaic / Copernicà Model Aristotèlic-Ptolemaic: geocèntric. Explicava el moviment aparent de les estrelles i la successió del dia i la nit. No explicava el moviment dels planetes, aparentment erràtic, malgrat totesles sofisticacions que es van anar introduint al model ni tampoc les estacions. Model Copernicà: heliocèntric. Aconsegueix explicar tots els moviments d’astres i planetes d’una manera molt més senzilla. També explica les estacions de l’any. Fa prediccions fiables. És compatible amb les lleis de Newton. Galileu, Brahe i Kepler van recolzar i perfeccionar el model amb aportacions observacionals imatemàtiques. Newton va explicar que les lleis físiques del cel són les mateixes que les de la Terra (síntesi newtoniana). Per consultar: http://www.slideshare.net/AnnaGirona/la-revolucio-cientfica-sxvxii/ http://www.upf.edu/materials/fhuma/revolucio/principal/intro.htm Per treballar aquest tema feu l’activitat de la lectura “eppur si muove !!”. Està al Moodle. 1

1. L’Univers: edat,dimensions, composició i estructura L’Univers o Cosmos és el conjunt de tota la matèria i tota l’energia existent i l’espai en què es troben. La cosmologia és la ciència que estudia l’Univers. Edat de l’Univers 13700 milions d’anys és el valor actualment acceptat. Dimensions de l’Univers Per anar des de la Terra fins a l’extrem de l’Univers observable es necessitarien 46500 milions d’anys-llum. Unany-llum és la distància recorreguda per la llum en un any. La velocitat de la llum és 300000 km/s, així que 1 any-llum = 300000 km/s · 60 s/min · 60 min/h · 24 h/dia · 365’25 dies = 9’46·10 12 km Composició de l’Univers 4 % de matèria observable, 23 % de matèria fosca i 73 % d’energia fosca. L’energia fosca és una hipotètica energia antigravitatòria. Es va proposar la seva existència el 1998 quan esva comprovar l’expansió accelerada de l’Univers. La matèria fosca és una hipotètica matèria que no emet prou radiació per poder-la detectar. Es va proposar la seva existència per poder explicar els efectes gravitatoris de les galàxies. Els àtoms que constitueixen la matèria observable són: 75 % d’hidrogen, 25 % d’àtoms d’heli. La resta d’àtoms (ferro, carboni, nitrogen, coure, oxigen, etc) estroben en un percentatge mínim. Aquests àtoms s’originen en les explosions de les estrelles més massives, anomenades supernoves. Densitat de l’Univers Es calcula que a l’Univers hi ha 1 àtom/m3 d’espai buit. Estructura de l’Univers L’Univers està format per nebuloses i galàxies. En l’Univers pot haver entre 10000 i 100000 milions de galàxies. http://www.atlasoftheuniverse.com/catala/index.html...
tracking img