Ciencia de los materiales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 389 (97052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guia docent 2007-08

Facultat de Nàutica de Barcelona

Aquesta Guia docent té per objecte oferir informació útil sobre els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat i sobre com estan organitzats, a més d'altres informacions acadèmiques i professionals. S'adreça a tots els qui vulguin estudiar o estiguin estudiant a la Facultat, i també a tota la comunitat universitària, perquè enprengui coneixement.

Esperem les idees i els suggeriments de tots per millorar la informació recollida fins ara i aconseguir un document d'utilitat per als estudiants actuals i futurs.

D’altra banda la facultat disposa d’informació a la xarxa internet a les pàgines WWW. La nostra adreça per connectar-hi és: http://www.fnb.upc.edu/

ÍNDEX1. Informació general
1.1 Orígens de la Facultat de Nàutica
1.2. Estudis de Nàutica
1.2.1. Plans d'estudis de 2000
1.2.2. Títols professionals
1.2.3. Altres requisits no acadèmics
1.2.4. Sortides professionals dels titulats
1.3. Organització del centre
1.3.1. Direcció
1.3.2. Unitats d'administració i serveis
1.3.3. Biblioteca
1.3.4. Delegaciód'Alumnes
1.4. Departaments
1.5. Calendari acadèmic
1.6. Horaris de classe
7. Calendari d'exàmens
8. Horaris de classe d’assignatures optatives I ALEs proposades

2. Plans d’estudis 2000
2.1. Assignatures plans d’estudis 2000:
Diplomatura en Navegació Marítima
Diplomatura en Màquines Navals
Llicenciatura en Nàutica i Transport MarítimLlicenciatura en Màquines Navals
Enginyeria Tècnica en Propulsió i Serveis del Vaixell.

2.2. Programes d’assignatures Plans 2000
2.3. Quadres de convalidacions entre titulacions
2.4. Normativa de fase selectiva; Normativa de fase no selectiva i blocs curriculars 2on cicle. Comissions
2.5. Normativa dels actes d'avaluació
2.6. Normativa de pràctiquesacadèmiques
2.7. Normativa de permanència de fase no selectiva
2.8. Reconeixement de crèdits de lliure elecció.
2.9. Normativa TFC i PFC
2.10. Normativa d'accés a segon cicle
2.11. Normativa d'exàmens sense docència
2.12. Guia d’ambientalització de PFCs i TFCs
2.13. Assignatures optatives i certificats d’especialització marítima
2.14. Intensificació en Organització d'Empreses
2.15.Certificats d’Especialització marítima

3. Altres informacions
3.1. Reglament de la FNB
3.2. UNIVERS: UPC
3.3. Reglament CRUE

Anuncis

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1 ELS ORÍGENS DE LA FACULTAT DE NÀUTICA

L'any 1769, nou anys després que es constituís la Junta de Comerç, es va crear l'Escola de Nàutica de Barcelona. La represa de la tradició marítima totalment perduda era unaexigència del refloriment comercial, i calia formar pilots i capitans que la fessin possible.

El primer director va ser Sinibald de Mas, home de mar nascut a Torredembarra l'any 1736. Havia començat a navegar als catorze anys.

L'any 1768, després de llargues i accidentades navegacions, va obtenir el títol de primer pilot d'altura. Amb aquesta titulació a la mà va presentar-se a Barcelona perplantejar a la Junta de Comerç la seva proposta d'una escola de nàutica. La Junta de Comerç va establir l'Escola de Nàutica pel seu compte, i va fixar que després d'un nombre d'anys prudencials ningú que no hagués passat l'examen no podria comandar embarcacions.

Sinibald de Mas es va comprometre a ensenyar les regles geomètriques i cosmogràfiques, el maneig de totes les operacions de navegació,astronomia aplicada, etc. A canvi del seu professorat, la Junta va assignar-li un sou durant quatre anys, a més de pagar el lloguer del local per establir l'Escola i de comprometre´s a adquirir els instruments necessaris per a l'ensenyament.

Inicialment es va fixar en vint el nombre d'alumnes, repartits proporcionalment respecte al nombre d'inscrits a cada matrícula marítima. Van haver-hi quatre...
tracking img