Ciencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2414 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Quins dels següents conceptes corresponen a magnituds físiques?
La velocitat, la vellesa, l'acceleració, la bondat, la massa, el pes.
Trieu una resposta.
| A. Són magnituds físiques la velocitat i la vellesa. | |
| B. Són magnituds físiques l'acceleració, la massa i el pes. | |
| C. Són magnituds físiques l'acceleració, la massa, el pes i la velocitat. | Molt bé! La teva respostaés correcta.Ànims i endavant! |
| D. Són magnituds físiques l'acceleració, la massa i la bondat. | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 2
Punts: 1
Digues si estàs d'acord amb l'enunciat següent: En un mateix problema es poden fer servir unitats que pertanyin a diferents sistemes d'unitats.
Trieu una resposta.
| A. Sí, hi estic d'acord. | |
| B. En alguns casoshi estic d'acord | |
| C. No, no hi estic d'acord | |
| D. Sí, perquè es poden fer servir al mateix temps unitats que pertanyin al sistema internacional i altres que pertanyin al sistema tècnic. | La resposta no és correcta perquè totes les unitats que es fan servir en la en la resolució d’un problema han de pertànyer sempre a un mateix sistema.Ànims i endavant! |
Incorrecta
Puntsd'aquesta tramesa: 0/1.
Question 3
Punts: 1
La unitat de massa en el Sistema Internacional d'unitats és el
Trieu una resposta.
| A. kg | Molt bé, la teva resposta és correcta. Ànims i endavant amb el mòdul! |
| B. g | |
| C. g/l | |
| D. km | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 4
Punts: 1
Raoneu l’enunciat següent: Per expressar el valor d’una magnitudfísica n’hi ha prou en donar el seu valor numèric.
 
Trieu una resposta.
| A. L’enunciat no és correcte. El valor d’una magnitud física s’expressa mitjançant el producte d’un valor numèric per una unitat. | Molt bé, la teva resposta és correcta. Ànims i endavant! |
| B. L’enunciat és correcte. | |
| C. L’enunciat no és correcte. El valor d’una magnitud física s’expressa sense valornumèric, només cal donar la unitat de mesura. | |
| D. L’enunciat no sempre és correcte perquè a vegades no cal donar el valor numèric. | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 5
Punts: 1
Què simbolitzen les lletres SI en física?
Trieu una resposta.
| A. Sistema internacional | Molt bé, la teva resposta és correcta.Ànims i endavant! |
| B. Sistema tècnic | |
|C. Sistema cegesimal | |
| D. No tenen cap significat | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 6
Punts: 1
La unitat de força en el Sistema Internacional d'unitats és el
Trieu una resposta.
| A. N | Molt bé, la teva resposta és correcta. Ànims i endavant amb el mòdul! |
| B. kp | |
| C. kg | |
| D. g | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.Question 7
Punts: 1
La unitat de velocitat en el Sistema Internacional d'unitats és el
Trieu una resposta.
| A. m/s | Molt bé, la teva resposta és correcta. Ànims i endavant amb el mòdul! |
| B. km/s | |
| C. km/h | |
| D. m/h | |
lll
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 8
Punts: 1
La unitat de temps en el Sistema Internacional és
Trieu una resposta.
| A.el segon | Molt bé! La resposta és correcta. Ànims i endavant amb el mòdul. |
| B. l'hora | |
| C. el minut | |
| D. l'any llum | |
Correcta
Punts d'aquesta tramesa: 1/1.
Question 9
Punts: 1
Podem, en un mateix problema, fer servir al mateix temps g i kg per expressar la massa?
Trieu una resposta.
| a. No perquè el resultat obtingut no es podria interpretar ja que nopertanyeria a cap sistema d'unitats. | |
| b. Sí, sempre podem fer servir diferents unitats per una mateixa magnitud en un problema. | La resposta no és correcta. Et recomano que repassis la unitat 1. Ànims i endavant! |
| c. Depenent del problema és possible. | |
| d. Gairebé sempre ho podem fer. | |
Incorrecta
Punts d'aquesta tramesa: 0/1.
Question 10
Punts: 1
En un...
tracking img