Ciencias del mon contemporani

Páginas: 3 (674 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2010
1- Què és la duresa en els materials?

És una propietat mecànica dels materials consistent en la dificultat que existeix per rayar o crear marques en la superfície.

2- Exemples de duresacom: mineral quars duresa 7, minerals calcita duresa 3, posen dos coneguts.

Mineral diamant duresa 10 i el mineral de talc duresa 1.

3- Explica dos aparells electrònics que utilitzin lapropietat de la piroelectricitat o de la piezoelectricitat.

La piroelectricitat es tracta de la polarització electrostàtica de cristalls allargats, per l'acció de la temperatura. Aquest fenomen va serdescobert per pur atzar quan un cristall acicular de turmalina va caure damunt de cendra calenta. En retirar el cristall, part de la cendra va quedar adherida a la punta del mateix. En 1883, el físicAlemany August Kundt va posar en evidència aquesta propietat espolvorejant sobre un cristall calent de turmalina, una mescla molt fina de sofre i mini (òxid roig de plom) El sofre s'electritzanegativament i el mini positivament. En quedar electritzades les dues puntes del cristall, les dues substàncies s'adherien al mateix en puntes contràries. Aquesta propietat es dóna en cristalls dotats d'eixospolars. Els extrems d'aquests eixos es carreguen amb electricitat de signe oposat, mentre s'esclafa el cristall i mentre es refreda (amb inversió de pols), però no si la temperatura roman estacionària.La piezoelectricitat és la capacitat de certs cristalls de generar una diferència de potencial quan se'ls sotmet a una deformació mecànica. La paraula deriva del grec piezein, que significa«esprémer» o «estrènyer». L'efecte piezoelèctric és reversible: els cristalls piezoelèctrics es poden deformar quan se'ls aplica una diferència de potencial externa; la deformació resultant és, però, moltpetita, d'aproximadament un 0,1% de les dimensions originals.

4- Quins minerals feia servir per tallar, l’home prehistòric.

L’home prehistòric feia servir la pedra per a tallar.

5- Què...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciencies del Mon Contemporani
  • Ciencies del món contemporani
  • Ciencies per al món contemporani
  • ciencies al mon contemporani
  • Ciències per al món contemporani
  • ciencies del mon contemporani
  • Ciencies per al món contemporani
  • ciències per al món contemporani

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS