Cine en cella!!

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (852 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Que son?
Les dioxines són compostos aromàtics clorats, amb propietats físiques i químiques.
Les dioxines “actuen com si fossin hormones ambientals i les hormones regulen el funcionament correctedel nostre organisme. Aquest tipus d’acció fa que l’equilibri normal del funcionament del nostre organisme quedi alterat.”
Tenen una estructura formada per dos anells de benzé units per atomsd'oxigen (dos en el cas de les dioxines), i que poden contindre entre un i vuit atoms de clor.

poden ser produïdes per:
* algunes activitats naturals: com els incendis forestals o leserupcions volcàniques,
els nivells alarmants de dioxines al medi tenen el seu origen en el procés d'industrialització.
* En la indústria les dioxines són produïdes per la combustió de matèria orgànica enpresència de petites quantitats de clor.
* La fabricació de pasta de paper
* Ús de combustibles fòssils.

Com afecta la seva cont. ¿
Aquests compostos poden formar multiples isómers, tots ellsmolt tòxics en el medi ambient, i amb efectes cancerígens per als éssers vius.
humans
* Cancerígenes. Mitjançant la unió a una molècula del nostre propi organisme afavoreixen l'aparició de càncers.* Immunodepressores. A través d'un mecanisme molecular no del tot definit, però semblant a l'anterior disminueixen l'activitat del nostre sistema immunitari.
* Disrupció endocrina. Tambémitjançada per la unió a una molècula endògena, però aquest cop el resultat és una desviació dels equilibris hormonals que pot portar —a la llarga— a una disminució de la fertilitat.

animals
encomptes de tenir afinitat per l'aigua i els dissolvents aquosos, la tenen pels greixos i olis. Aquesta característica fa que s'acumulin a les zones greixoses dels animals, en comptes de ser eliminats perl'orina (essencialment aquosa).

Medi
impedeix- tant la seva degradació per part dels bacteris del sòl (com succeeix amb tants altres tòxics), com la seva metabolització per part del nostre...
tracking img