Cinematica

Páginas: 2 (264 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
4t ESO Fitxa III cinemàtica

1. Dos mòbils parteixen d'un punt A en direccions perpendiculars amb velocitats constants de 6 m / si 8m / s respectivament ¿Determinar al cap que temps es trobaran separats 100 m?

2. Un mòbil que va amb M.R.U. inicia el seu moviment en x =- 12mi després de 8 s està en x = 28 m, trobar la seva velocitat.

3. Javier un jove estudiant, desitja saber a quina distància es troba el turómés proper, per a això emet un crit i cronòmetre en mà, comprova que l'eco l'escolta després de 3 s. Quina és aquesta distància en metres? (Vviento= 340 m / s)

4. Dos atletes parteixen junts en la mateixa direcció i sentit amb velocitats de 4 m / si 6 m / s, després d'1 minut Quinadistància els separa?

5. Una moto i un cotxe es troben a una distància de 1000 m. Si parteixen simultàniament en la mateixa direcció i amb velocitatsde 25 m / si 15 m / s respectivament. En quin temps es produeix la trobada?

6. Un cotxe es troba inicialment a 20 metres de l'origen decoordenades i s'allunya d'ell durant 15 segons, fins a situar a 65 metres, allí roman aturat durant 5 segons i continua després allunyant-se fins a laposició final 90m, emprant per a això altres 13 segons. Finalment torna a l'origen de coordenades, emprant en el seu retorn 20 segons.
Dibuixala gràfica que descriu el moviment i calcula la velocitat en cada tram quina és la distància total recorreguda? Quin és el desplaçament total?
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cinematica
  • la cinematica
  • cinematica
  • cinematica
  • Cinematica
  • cinematica
  • cinematica
  • cinematica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS