Cinematica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
4t ESO Fitxa III cinemàtica

1. Dos mòbils parteixen d'un punt A en direccions perpendiculars amb velocitats constants de 6 m / si 8m / s respectivament ¿Determinar al cap que temps es trobaran separats 100 m?

2. Un mòbil que va amb M.R.U. inicia el seu moviment en x =- 12mi després de 8 s està en x = 28 m, trobar la seva velocitat.

3. Javier un jove estudiant, desitja saber a quina distància es troba el turómés proper, per a això emet un crit i cronòmetre en mà, comprova que l'eco l'escolta després de 3 s. Quina és aquesta distància en metres? (Vviento= 340 m / s)

4. Dos atletes parteixen junts en la mateixa direcció i sentit amb velocitats de 4 m / si 6 m / s, després d'1 minut Quinadistància els separa?

5. Una moto i un cotxe es troben a una distància de 1000 m. Si parteixen simultàniament en la mateixa direcció i amb velocitatsde 25 m / si 15 m / s respectivament. En quin temps es produeix la trobada?

6. Un cotxe es troba inicialment a 20 metres de l'origen decoordenades i s'allunya d'ell durant 15 segons, fins a situar a 65 metres, allí roman aturat durant 5 segons i continua després allunyant-se fins a laposició final 90m, emprant per a això altres 13 segons. Finalment torna a l'origen de coordenades, emprant en el seu retorn 20 segons.
Dibuixala gràfica que descriu el moviment i calcula la velocitat en cada tram quina és la distància total recorreguda? Quin és el desplaçament total?
tracking img