Circuits electrics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ELECTRICITAT
Tota la matèria està formada d’àtoms, és la partícula més elemental que es coneix. El nucli de l’àtom està format per protons (carrega electrica positiva) i neutrons (no tenen càrregaelèctrica) i a l’escorça giren els electrons (tenen càrrega elèctrica negativa).
En la taula periòdica es representen tots els àtoms que es coneixen a l’univers.-
Hi ha dos tipus d’àtoms:
ÀTOMSNEUTRES: té el mateix nombre de protons que d’electrons
IÓ: el número de protons ja no és igual al número d’electrons. Hi ha dos tipus: Anió (té mes càrrega negativa que posivita. Catió (hi ha méscarrega positiva).
CORRENTS ELÈCTRICS
Els materials es divideixen en: aïllants (no permeten la circulació de corrent elèctric) i conductors (perteten que les càrregues es despacin amb facilitat).
Elcorrent elèctric és el moviment dels electrons per l’interior d’un conductor.
La força electromotriu és la força que impulsa els electrons per un conductor.
TIPUS DE CORRENTS
CORRENT CONTINU: Elselectrons es mouen sempre en el mateix sentit. Exemple: pila o bateria.
CORRENT ALTERN: Els pols del generador canvien de signe constantment i els electrons oscilen de forma alternativa en un i altresentit. Freqüència de 50 hz.
OPERADORS ELÈCTRICS
Dispositius que trasnforma l’ energia elèctrica en un altre tipus d’energia. Hi ha 6 tipus:
1. Generadors: produeix energia elèctrica. Exemples:piles, bateries i dinamos.
2. Conductors: Element que deixa passar el corrent eleèctric amb facilitat. Exemple: tots els metalls són conductors.
3. Receptors: reben energia elèctrica i la transformen.Exemple: làmpares d’incasdencència (dins de la coberta de vidre no hi ha aire BUIT i el filament és de wolframi) i els motors elèctrics.
4. Elements de conexió: permeten connectar entre si tots elsoperadors. Exemple: clavilles i bases d’endoll, el portabombetes i les regletes d’enllaç.
5. Elements de protecció: eviten les sobrecarregues o que el treball prolongat pueguin afectar altres...