Ciu política

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DISSENY DE L’ESTRÀTEGIA ELECTORAL

Adrià Mercader Borrell
Lorena Rodríguez García
3r Publicitat i Relacions Públiques
Disseny de l’estratègia electoral

El partit polític que hem escollit per realitzar aquest treball és CiU.
Convergencia és una federació de partits polítics nacionalistes catalans integrada per Convergència democràtica de Catalunya, d’ideologia lliberal i decentre iunió Democràtica de Catalunya d’ideologia democristiana. En general podem definir el partit com a nacionalista i sobiranista català.
Ciu va estar governant Catalunya des dels anys 1980 fins al 2003 sota la presidència de Jordi Pujol, aquest va acabar el seu mandat el 18 de Desembre del 2003. Dos anys abans, el que seria el seu sucesor, Artur Mas ja assumí el càrrec de conseller en lageneralitat iniciant així el relleu de llideratge. Finalment també podem destacar què és la tercera força política en el congreso dels diputats per darrera del PP i el PSOE.

-Definir els objectius
El partit té dos objectius clars: guanyar les eleccions (les han guanyat sempre i per això s’ho poden plantejar), i governar. En el cas d’aquestes eleccions la nostra formació política apel·la a la idea delcanvi pera conseguir el vot del seu target (tots els ciutadans). Per fer-ho recorre a la sensació de cansament i fatiga que ha creat el govern anterior. D’aquesta manera aconsegueix crear una percepció negativa del govern i propícia la necessitat d’un canvi. Aixì doncs podem dir que el nostre partit polític busca el vot per el canvi, malgrat el seu target es senti implicat o no en la política ésa dir tant és l’implicació política del ciutadà; l’importat és fer-li creure que el país ha de canviar i el seu vot ajudaria a fer-ho. Amb aquesta estratègia també intenta captar votants d’altres partits fent-los creure que la seva alternativa és la única viable.

* Blancs naturals: En el cas del nostre partit polític , el vot dur el trovaríem en la gent de més de 40 anys, amb un nivellsocioeconòmic mitjà-alt, d’ideologia de centre dreta i que en molts casos veuen els partits d’esquerra com un perill per el desenvolupament del país. També podem indentificar com a blanc natural el sector de la tercera edat, sobretot en poblacions i ciutats petites i molt menys en grans ciutats i metropolis. La majoria de blanc naturals tenen arrelat un sentiment nacionalista català.

* Lídersd’opinió: Podem trobar líders d’opinió a nivell nacional, els quals tenen la possibilitat o poder d’aparèixer en els mitjans de comunicació i influenciar així els seus lectors, un exemple de líder d’opinió en el cas del nostre partit seria Justo Molinero mentre que un exemple de mitjà seria “La Vanguardia”.
A nivell local, ens és molt més difícil controlar qui són els vertaders líders d’opinió i lainfluència que exerceixen aquests sobre els possibles votants. Algunes de les maneres que tenim de influenciar als líders d’opinió local són els mítings en llocs públic com poden ser un mercat, o una fira. D’aquesta manera el candidat dóna una imatge de proximitat què és molt més efectiva que no pas un míting de grans dimensions. D’aquesta manera a més aconsegueix posar-se a la butxaca algunsliders d’opinió locals .

* Els marais: És un públic que és deixa portar per l’eslògan, i per les primeres impressions del aprtit sense tenir en compte la resta del programa.
Els mitjans més efectius per arribar a aquest sector de la población són la propaganda exterior i a través dels diferents mitjans de masses, ja que no és un ciutadà que és desplaci a grans distàncies per anar a veure unmíting o un acte polític. És un target que busca la seva posició política a travès de la informació.

* Electors crítics: Són aquells que no voten perquè si, són els que no posen nom al partit i per votar es basen en l’acció o proposta de govern, és a dir són crítics alhora de votar. Aquests tenen en compte la situación social i econòmica del país, així com el temps que estem vivint,...
tracking img