Ciutats medievals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (524 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La ciutat medieval o feudal va néixer al final del segle XI es va produir un fet inèdit en el desenvolupament econòmic del món medieval: la integració creixent de la massa de productors directes delsector rural en l'esfera comercial.

L'explicació d'aquest fenomen es troba en el creixement agrari i el consum familiar insatisfet. La iniciativa d'una massa important de pagesos que van acudir amercats locals i urbans per vendre una part de la seva producció. De retruc, aquesta dinàmica del mercat va incentivar el desenvolupament de la producció industrial, i en conseqüència va reactivarla ciutat medieval, àmbit que aviat va progressar més ràpidament que el camp.

Els antics senyors de les ciutats, nobles i eclesiàstics, no van trigar tampoc a ser desplaçats per una nou estamentsocial, la burgesia urbana, formada per mercaders i artesans que feren del comerç i la producció industrial la seva activitat econòmica fonamental. En conclusió, la ciutat medieval va ser un productenatural del feudalisme.

A la Corona d'Aragó, l'activitat comercial desenvolupada el segle XI va assentar les bases del futur gran comerç marítim català de la baixa edat mitjana, a partir de l'any1000, aquest dinamisme comercial es va centrar en mercats urbans i en mercats rurals (de ciutat i vila-mercat), que sovint eren de periodicitat setmanal. Les celebracions d'aquests mercats van seraprovades per les autoritats, comtals o episcopals, en canvi del pagament d'un impost públic sobre les mercaderies, el teloneu o la lleuda. Més tard es van organitzar fires d'uns quants dies de durada.Entre els segles XII i XIV, gràcies a les millores de l’agricultura i l’augment de la població, es va iniciar a Europa un desenvolupament econòmic que va afavorir el renaixement de les ciutats ide la vida urbana.

Les ciutats, es van convertir en uns centres de producció artesana i d’intercanvi de productes, per aquest motiu la burgesia es va convertir en la classe social més prospera (...
tracking img