Cloro

Páginas: 3 (679 palabras) Publicado: 28 de abril de 2011
El clor, amb símbol Cl, és un element químic de nombre atòmic 17 situat en el grup dels halògens concretament en grup 17 i període 3. Té un pes molecular de 35.45 g/mol i presenta una configuracióelectrònica [Ne]3s2 3p5 . El seu punt de fusió és -101 °C i el d’ebullició -34.1 °C. Degut a això en condicions normals i en estat pur és un gas groc - verdós format per molècules diatòmiques,d'olor desagradable i verinós. Tot i que en la naturalesa no s’hi trobi, ja que reacciona amb rapidesa amb molts elements i compostos químics, el trobem formant part en clorurs i clorats. Quan el clorestà contingut en altres compostos, es fa servir el terme cloro actiu, el qual serveix per expressar la força d’oxidació que presenta el clor.
El clor provoca irritació en el sistema respiratori. Enestat gasós, irrita les mucoses i en estat líquid crema la pell. Es pot detectar en l'aire pel seu olor a partir de 3,5 ppm. En molts països es fixa com a límit d'exposició (TLV) en el treball per aaquest gas 0,5 ppm (mitja de 8 hores diàries, 40 hores a la setmana). La dosis letal (LD50) és a partir de 1000ppm. Degut a aquesta propietat, es va fer servir com a arma química en la Primera GuerraMundial.
Hi han varis mètodes per a l’obtenció de clor. Al laboratori, es pot obtenir oxidant el àcid clorhídric.
4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Encara que quasi tot el clor s’obté en l’actualitatper electròlisis de solucions de clorur de sodi, en cel•les de varis models. En el procés també s’obté sosa càustica i hidrogen en el subproducte.
2NaCl + 2H2O  2NaOH + Cl2 + H2
Un altre mètode esl’oxidació directa del clorur de sodi per l’àcid nítric;
3NaCl + 4HNO3  3NaNO3 + NOCl + Cl2 + 2H2O
que dona com a subproductes, nitrat de sodi, aigua, i clorur de nitrosil, aquest últim s’utilitzaa l’industria per regenerar l’àcid nítric i el nitrat de sodi, a més de tenir una gran demanda com a fertilitzant.
Una de les reaccions més importants del clor a l’industria és la formació del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cloro
  • cloro
  • CLORO
  • El cloro
  • clor
  • Cloro
  • El Cloro
  • El cloro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS