Clorur sodic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Clorur Sòdic

El clorur sòdic, de fórmula NaCl, també conegut com a sal de taula o sal comuna (halita, quan és el mineral) és un compost iònic, format per uncatió Na+ (ió sodi) i un anió Cl- (ióclorur), el NaCl és el producte d'una reacció violenta en la qual un àtom de sodi (metall reactiu) reacciona amb un de clor (un no metall).
2Na + Cl2 → 2NaCl
Nota: es necessiten dos àtoms de sodi,perquè el clor es troba com a molècula diatòmica en la naturalesa.
En la reacció, dos àtoms de sodi s'oxiden cedint cada un el seu únic electró de valència als àtoms de clor, açò es representa comsegueix:
Ambdós àtoms, tant els de sodi com els de clor, compleixen amb la regla de l'octet.

Estructura cristalina
El clorur sòdic forma cristalls amb simetria cúbica. Els clorurs (ions més grans)formen un empaquetament cúbic compacte, mentre que els ions més petits de sodi omplen els espais octaèdrics entre els clorurs. Cada ió està envoltat per sis de l'altre element. Aquesta estructura és moltcomuna en diversos altres minerals, i s'anomena a vegades, estructura halita.
Aplicacions
Alimentació Humana: La sal té un paper molt important en l'alimentació humana i també és usada a granescala per a la conservació d'aliments.
- Salmorra (dissolució de sal comuna en aigua): Sol emprar-se en moltes instal•lacions frigorífiques, per a transportar el fred des del líquid -o gas frigorigen-fins a les càmeres de refrigeració; degut a la baixa temperatura de congelació de la salmorra, que li permet transmetre el fred sense congelar-se.
Conservació Pelletera: Després de pesar les pells,s'efectua la salinització a fi de permetre conservar-les durant el transport i emmagatzematge, fins al seu curtit.

Importancia biológica
El clorur sòdic, és essencial per a la vida a la Terra. Lamajoria dels teixits biològics i fluids corporals contenen variades concentracions de clorur de sodi. La quantitat d'ions de sodi en la sang està directament relacionada amb la regulació dels nivells...
tracking img