Cmc preguntas sobre la tierra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2710 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PREGUNTES
1) Al S.XVII el Arquebisbe James Ussher de Irlanda, va calcular la edad, basant-se en la genealogía des de Adán i Eva, d’ acord amb el llibre bíblic del Gènesis, anant cap enrere des de la Crucificació de Jesús de Nazaret. La Terra és va formar el 22 d’octubre, 4.400 a.C.

2) La Terra és va formar fa un 4.650 milions danys, junt amb tot el sistema solar. Tot i que les pedres mésantigues de la Terra no ten més de 4.000 milions d’anys, i la cristal·lització del nucli i dels cossos precursors dels meteorits, és creu que va ocórrer al mateix temps, uns 150 milions d’anys desprès de formar-se la Terra i el Sistema Solar. Desprès de condensar-se a partir del gas còsmic i del gas mitjançant atracció gravitacional,la Terra era casi homogènia i bastant freda. Però, la contínuacontracció dels materials i la radioactivitat d’alguns elements més pesats, va fer que s’escalfés. Va començar a fondre’s baix la influència de la gravetat, i així produint la diferència entre l’escorça, el mantell i el nucli. Els elements més pesats (el ferro i el nucli) van anar cap al centre de la Terra per formar el níquel.
3) La temperatura inicial de la Terra era de 4.000 graus.
4)Lord Kelvin.El que va impedir que es refredés més ràpidament va ser la contínua contracció de materials i la radioactivitat d’alguns elements molt pesats.
6) Mesurant la proposició d’urani transformat en plom incrustats en roques antigues, Holmes podia calcular les edats de les roques amb precisió.

7) Una àrea geològica de Sud-Amèrica és crucial per comprendre com es va formar la Terra i degut a que espoden veure algunes roques primigènies es va descobrir que la seva forma arrodonida es deu a que la lava es va formar sota les aigües d’un oceà fa aproximadament 3.500 milions d’anys. La prova és laves encoixinades. 

8) Els trilobits estaven a les dues bandes de l’oceà Atlàntic degut a que els continents abans estaven units (no hi havia dues bandes) i al separar-se (durant molts anys) i quedar-seuna banda molt separada de l’altra van quedar trilobits a les dues bandes.

9) La deriva continental és d’uns 2,5 centímetres de mitja a l’any, al mateix ritme que creixen les ungles. Això significa que durant una vida humana Amèrica i Europa es separaran només 1,85 metres.

10) L’explosió cambriana és l’aparició en termes geològics d’organismes macroscòpics entre fa 542 i 530 milions d’anys.11) Es creu que la major part del carbó actual es formà durant el carbonífer (fa 280 a 345 milions d’anys) de l’Era Primària. També en el Permià, Triàstic i Juràssic es van formar grans dipòsits. En el Cretaci es va formar lignit. Actualment hi ha informació de torba a les torberes.
El carbó d’Europa, Àsia i Amèrica del Nord es va formar principalment en el carbonífer a base de vegetaciótropical. 
El carbó de l’hemisferi sud es va formar amb vegetació de clima fred (tundra). Les plantes antigues a través dels canvis geològics van quedar compactades, endurides, alterades químicament i experimentant un procés de metamorfosi per l’alta temperatura i la pressió.
El carbó de l’hemisferi nord es va formar en ecosistemes d’aiguamolls anomenats boscos carbonífers. En morir les plantes iacumular-se en medis aquàtics amb poc oxigen (medis anaeròbics)pateixen una degradació bacteriana. Per a la formació de carbó cal que aquestes condicions tinguin una durada suficient de temps, i sense erosió en condicions sedimentàries.

12) A la sang temperada i a l’abundància d’aliment i oxigen a l’atmosfera.
13) Que va haver-hi un gran meteorit que va xocar contra la terra i hi va dipositarl’iridi.
14) Gairebé totes les cordilleres han estat formades pels desplaçaments de les plaques.
15) Depenen principalment de l’evolució d’aquestes, mitjançant la col·lisió de les plaques tectòniques i la sobreposició d’una sobre l’altra. També depen de l’erosió que pateixen a causa de la pluja i l’aire.
16) Fa 6 milions d´a nys que aquest canyó ha estat format pel riu colorado i la inmensa...
tracking img