Colisions fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (485 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudi de col·lisions en el carril d'aire

1. Introducció. Fonaments teòrics

Considerem dues masses A i B que experimenten un xoc totalment inelàstic, com en la Fig. 1.
[pic]

Fig. 1Com que es conserva el moment, tenim
[pic] (1)
i per tant la relació entre velocitats és
[pic] (2)
L'objectiu de la present pràctica és investigar aquesta relació en el carril d'aire.|[pic] |
|Fig. 2. Muntateg experimental en el carril d’aire|

2. Mètode

Llançarem un patí A amb un llançador que permet donar un impuls reproduïble al patí. Després, el patí A col.lisiona amb elB i els dos es mouen conjuntament. Mesurarem la velocitat del patí A abans i desprès de la col.lisió per mitjà de cèlules fotoelèctriques.
1. Realitzem el muntatge experimental (Fig. 2. Atenció: elmuntatge pot fer-se igualment amb una o amb dos cèlules) i comprovem que el carril està horitzontal (i si no ho està, l'ajustem amb els cargols del peu). El patí no haurà d'accelerar, pràcticament, siel deixem en repòs.
2. Afegim els accessoris als patins:
patí A (el que llançarem): l'imant, el punxó, i una banderola de 2.5 cm.
patí B: amortidor amb plastilina.
3. Determinem mA imB (a la balança).
|[pic] [pic] [pic] |
|Fig. 3. Seqüència de l’experiment. (a)Llançament. (b) Moviment del patí A. (c) Moviment conjunt dels patins A i B. |

4. Mesurem la velocitat del patí A, [pic], associada a cada posició del llançador.
Hi ha tres posicions (P1,P2, P3, sent P1 la que llança més fort). Mesurem 3 voltes el temps de tall del feix de la cèl·lula fotoelèctrica per a cada posició. Les dades s'han de prendre directament en la taula com la següent....
tracking img